DELTA แถลงฯชี้แจงปมพนักงานรวมตัวประท้วงขอโบนัส 8.5 เดือน เงินบวก 5 หมื่น

DELTA แถลงฯชี้แจงปมพนักงานรวมตัวประท้วงขอโบนัส 8.5 เดือน เงินบวก 5 หมื่น

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA ออกแถลงการณ์ ชี้แจงใน 2 ประเด็นที่ปรากฏในสื่อและรายงานออนไลน์ กรณีโลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปกลุ่มพนักงานรวมตัวประท้วงขอโบนัส 8.5 เดือน พร้อมเงินบวก 50,000 บาท

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับการเจรจาที่กำลังเกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ และสหภาพแรงงาน กรณีโลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิป กลุ่มพนักงานเดลต้าโรงงานนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ พื้นที่ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา รวมตัวประท้วงขอโบนัสประจำปี 2566 ที่ 8.5 เดือน พร้อมเงินบวก 50,000 บาท

ซึ่งทาง DELTA ได้ชี้แจงใน 2 ประเด็นที่ปรากฏในสื่อและรายงานออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาข้อเรียกร้องที่กำลังดำเนินอยู่ระหว่างบริษัทฯ กับสหภาพแรงงานโดยมีเนื้อหาสำคัญดังต่อไปนี้

1. ด้านผลกำไร : เดลต้าประเทศไทย ขอชี้แจงว่าไม่เคยแจ้งกับสหภาพแรงงานหรือฝ่ายอื่นใดว่าบริษัทฯไม่มีผลกำไร การกล่าวอ้างดังกล่าวถือว่าไม่ถูกต้อง รายได้และสถานะทางการเงินของบริษัทฯทั้งหมดเป็นไปตามที่รายงานอย่างเป็นทางการผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้

2.ด้านโบนัสสำหรับสิ้นปี 2566 : เดลต้าประเทศไทย ขอชี้แจงว่าไม่เคยแจ้งกับสหภาพแรงงานหรือฝ่ายอื่นใดว่าบริษัทฯ ปฏิเสธที่จะจ่ายโบนัสประจำปีหรือเงินบวกพิเศษให้กับพนักงาน เนื่องจากเรายังอยู่ระหว่างการเจรจาทางกฎหมาย บริษัทฯ จึงไม่สามารถยืนยันรายละเอียด เช่น อัตราการจ่ายโบนัสในปี 2566 ซึ่งทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศไทยที่ยังเปิดเผยไม่ได้หากการเจรจายังไม่ยุติ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะสื่อสารกับสหภาพแรงงานและพนักงานทุกคนอย่างต่อเนื่องเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดดังกล่าว บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับสหภาพแรงงาน และยินดีรับฟังการหารืออย่างเปิดเผยเพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน

ในทุกๆ ปี บริษัทฯ จะทบทวนแพ็คเกจค่าตอบแทนร่วมกับสหภาพแรงงาน โดยนโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการนั้นจะสอดคล้องกับพระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ. 2541 เสมอ บริษัทฯ บริหารจัดการค่าตอบแทน เงินเดือน และค่าจ้างโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น คุณสมบัติ ประสบการณ์ ระดับการทำงาน ตำแหน่ง ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคล โดยมีการเปรียบเทียบกับอัตราเงินเดือนของบริษัทอื่นที่มีลักษณะธุรกิจคล้ายคลึงกัน ทั้งด้านอัตราค่าจ้างในประเทศ สภาวะตลาดและอุปสงค์ รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

สุดท้ายนี้ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ยังยืนยันและยึดมั่นในหลักการดำเนินธุรกิจให้เกิดความยั่งยืนและประโยชน์ต่อสังคม โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดในเรื่องการจ่ายเงินเดือน และโครงสร้างสวัสดิการแก่พนักงานของเราให้มีความทัดเทียมกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่านโยบาย ทิศทางกลยุทธ์และวิธีการที่ใช้จะสามารถสนับสนุนให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างยั่งยืนดังที่หวัง ซึ่งจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่าย

นอกเหนือจากสหภาพแรงงานแล้ว บริษัทฯ ยังต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัทฯ และการเติบโตที่ยั่งยืนในวันข้างหน้า บริษัทฯ กำลังมองหาความร่วมมือที่สร้างสรรค์มากขึ้นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และหวังว่าจะนำเดลต้าไปสู่ความสำเร็จในอีกระดับร่วมกัน