เปิดลิสต์อาชีพไหนร่วง อาชีพไหนรุ่ง ภายในปี 2570

เปิดลิสต์อาชีพไหนร่วง อาชีพไหนรุ่ง ภายในปี 2570

เปิด “5 อาชีพ” สุดรุ่ง กับ สุดเสี่ยง ทั้งกลุ่มที่ตลาดงานต้องการ รวมถึงอาชีพที่เตรียมถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยีก่อนเพื่อน

ในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตของมนุษย์เราในทุกด้านของชีวิต ไม่เว้นแม้แต่การทำงาน เพื่อให้เราสะดวกสบาย ช่วยแบ่งเบาภาระและทุ่นแรงมนุษย์ได้มาก จนกลายเป็นตัวช่วยที่เราไม่สามารถขาดไปได้ แต่ด้วยเทคโนโลยี “ปัญญาประดิษฐ์” หรือที่คุ้นหูกันในชื่อ “เอไอ” (AI) มีศักยภาพเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทำงานได้อย่างรวดเร็ว ประมวลผลข้อมูลมหาศาลได้ในเสี้ยววินาที และความผิดพลาดก็น้อยมาก อีกทั้งยังไม่มีอคติต่อสิ่งใด ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เหล่า “แรงงาน” ต่างกลัวว่าเอไอจะเข้ามาแย่งงานของตนเอง

 

  • 83 ล้านตำแหน่ง เตรียมตกงาน

จากรายงาน The Future of Jobs Report 2023 จัดทำโดย World Economic Forum หรือ WEF ทำการสำรวจทิศทางอาชีพในอนาคต (Future of Jobs Survey) โดยรวบรวมมุมมองจาก 803 บริษัท ซึ่งรวมการจ้างงานมากกว่า 11.3 ล้านคน จาก 27 กลุ่มอุตสาหกรรม ใน 45 ประเทศจากทุกภูมิภาคทั่วโลก ระบุว่า ภายในปี 2570 จะมีตำแหน่งงานที่เกิดขึ้นใหม่ราว 70 ล้านตำแหน่งทั่วโลก แต่ขณะเดียวกันจะมีงานจำนวน 83 ล้านตำแหน่งจะถูกเลิกจ้าง นั่นหมายความว่ามีพนักงานจำนวนไม่น้อยที่จะต้องออกจาก “ตลาดงาน” 

สำหรับ กลุ่มอาชีพที่ WEF คาดว่าจะถูกลดบทบาทลงอย่างรวดเร็ว จากการเข้ามาของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และการเปลี่ยนถ่ายงานเข้าสู่ระบบดิจิทัลแทนการใช้แรงงานคน 5 อันดับแรก ได้แก่ 

1.พนักงานธนาคารและตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง (Bank Tellers and Related Clerks)

2.พนักงานให้บริการไปรษณีย์ (Postal Service Clerks)

3.พนักงานเก็บเงินและพนักงานขายตั๋ว (Cashiers and ticket Clerks)

4.พนักงานบันทึกข้อมูล (Data Entry Clerks)

5.เลขานุการฝ่ายบริหาร (Administrative and Executive Secretaries)

  • 5 อาชีพที่ตลาดงานต้องการมากที่สุด

ขณะที่ อาชีพที่มีความต้องการสูงในอนาคตเป็นอาชีพที่มีเทคโนโลยีและดิจิทัลเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะนักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysts) ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลมหัต (Big Data Specialists) ผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI Machine Learning Specialists) และผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity Professionals) ซึ่งคาดว่าจะเติบโตโดยเฉลี่ยประมาณ 30% ภายในปี 2570

นอกจากนี้ คาดว่างานทางด้านพาณิชย์ดิจิทัล (Digital Commerce) จะเพิ่มขึ้นประมาณ 2 ล้านตำแหน่ง เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce Specialists) ผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transformation Specialists) และผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัลและกลยุทธ์ (Digital Marketing and Strategy Specialists)

5 อาชีพที่ WEF ระบุว่าเป็นอาชีพต้องการในตลาดงานมากที่สุดคือ

1.ผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI Machine Learning Specialists) 

2.ผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืน (Sustainability Specialists)

3.นักวิเคราะห์ธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence Analysts)

4.นักวิเคราะห์ความปลอดภัยของข้อมูล (Information Security Analysts)

5.วิศวกรฟินเทค (Fintech Engineers)

นอกจากนี้ ในรายงานของ WEF ยังพบ การเพิ่มขึ้นของงานที่เกี่ยวกับความยั่งยืน การศึกษาและการเกษตร ภายในช่วงปี 2566–2570 โดยงานด้านความยั่งยืน คาดว่าจะเติบโต 33% นำไปสู่งานเพิ่มขึ้น 1 ล้านตำแหน่ง ขณะที่งานด้านการศึกษา คาดว่าจะเติบโต 10% นำไปสู่งานเพิ่มขึ้น 3 ล้านตำแหน่ง ส่วนงานด้านการเกษตร คาดว่าจะเติบโต 1115 – 30% นำไปสู่งานเพิ่มขึ้นถึง 4 ล้านตำแหน่ง

ทั้งนี้อาชีพที่เกี่ยวกับความยั่งยืนในเชิงธุรกิจ เป็นการสร้างแบรนด์ให้ยั่งยืน ไม่ใช่การรักษ์โลกแบบฉาบฉวย แต่ต้องทำให้องค์กรเติบโต ไม่หวังกำไรระยะสั้น แต่จะต้องทำให้เกิดความยั่งยืนระยะยาว โดยต้องมองให้ออกถึงผลที่เกิดขึ้นกับกระทบสังคมและประเทศชาติ 

อย่างไรก็ตาม แรงงานจำเป็นต้องพัฒนาสกิลของตนเองและเรียนรู้ทักษะใหม่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน

กราฟิก: จิรภิญญาน์ พิษถา 

เปิดลิสต์อาชีพไหนร่วง อาชีพไหนรุ่ง ภายในปี 2570