ข่าวปลอม 'กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน' เปิดรับสมัครงาน รายได้ 1,500 - 3,000 บาทต่อวัน

ข่าวปลอม 'กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน' เปิดรับสมัครงาน รายได้ 1,500 - 3,000 บาทต่อวัน

แชร์ว่อน 'กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน' เปิดรับสมัครงาน สร้างรายได้ 1,500 - 3,000 บาทต่อวัน ล่าสุดชี้แจงแล้วเป็น 'ข่าวปลอม'

ตามที่มีข่าวสารเผยแพร่ในสื่อออนไลน์เรื่อง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดรับสมัครงาน สร้างรายได้ 1,500 - 3,000 บาทต่อวัน จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็น 'ข่าวปลอม'

 

 

กรณีที่มีผู้ส่งต่อข้อมูลว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดรับสมัครงาน สร้างรายได้ 1,500 - 3,000 บาทต่อวัน ทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า

 

'กรมพัฒนาฝีมือแรงงานไม่ได้มีนโยบายในการรับสมัครงานดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นหน่วยงานภาครัฐมีภารกิจหน้าที่ในการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนเท่านั้น รวมถึงมีการใช้โลโก้ 'มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ' ซึ่งกรมฯ ไม่ได้ใช้โลโก้และชื่อดังกล่าวใด ๆ ทั้งสิ้น'

 

 

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน สามารถติดตามข้อมูลได้อีกช่องทางที่เว็บไซต์ https://www.dsd.go.th/ หรือโทร 0 2245 1707-8

 

ข่าวปลอม 'กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน' เปิดรับสมัครงาน รายได้ 1,500 - 3,000 บาทต่อวัน

ข่าวปลอม