สิทธิสุดท้าย ปลายเดือนนี้ "ประกันสังคม" ม.33 ม.39 "ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่" ฟรี

สิทธิสุดท้าย ปลายเดือนนี้ "ประกันสังคม" ม.33 ม.39 "ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่" ฟรี

สิทธิสุดท้าย ปลายเดือนนี้! "ประกันสังคม" แจ้งผู้ประกันตน ม.33 ม.39 อายุ 50 ขึ้นไป "ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่" ฟรี ถึง 31 ธ.ค.65

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน แจ้งสิทธิสุดท้าย ปลายเดือนนี้! "ประกันสังคม" ผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป มาใช้สิทธิ "ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่" ฟรี และเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ผู้ประกันตนที่มีสิทธิสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ที่สถานพยาบาลตามสิทธิ ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งเดิมในปี 2565 ให้บริการในช่วงระหว่าง วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม 2565 นั้น คณะกรรมการประกันสังคมมีมติเห็นชอบให้ ขยายระยะเวลาจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

 

ทั้งนี้ ผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 สามารถเข้ารับการ "ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่" ได้ที่สถานพยาบาลตามสิทธิของผู้ประกันตน และแนะนำให้ติดต่อนัดหมายการฉีดวัคซีนกับ สถานพยาบาลตามสิทธิของท่านก่อนเข้ารับบริการ

กรณีสถานพยาบาลตามสิทธิของผู้ประกันตนไม่มีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้บริการ สามารถติดต่อสำนักงานประกันสังคม โทรศัพท์ 0 2956 2500-10

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ประกันสังคม ได้ที่เว็บไซต์ หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

สิทธิสุดท้าย ปลายเดือนนี้ \"ประกันสังคม\" ม.33 ม.39 \"ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่\" ฟรี