เงินเดือนข้าราชการ ปี 2566 ข้าราชการ-ลูกจ้างประจำ-ผู้รับเงินบำนาญ ตลอดปี66 รับเงินวันไหน

เงินเดือนข้าราชการ ปี 2566 ข้าราชการ-ลูกจ้างประจำ-ผู้รับเงินบำนาญ ตลอดปี66 รับเงินวันไหน

รวมมาให้แล้ว! ปฏิทิน "เงินเดือนข้าราชการ 2566" ทั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเงินบำนาญสำหรับข้าราชการเกษียณ ตลอดปี 2566 โอนเงินเข้าบัญชีวันไหนบ้าง เช็คพร้อมกันที่นี่

วางแผนการเงินกันได้เลย สำหรับ "เงินเดือนข้าราชการ 2566" ไม่ว่าจะเป็น ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ รวมถึงข้าราชการเกษียณ และผู้รับบำนาญ โดย "กรมบัญชีกลาง" ได้เผยแพร่ปฏิทินวันจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ประจำปี 2566 สำหรับทุกกลุ่มออกมาแล้ว ซึ่งมีการโอนจ่ายคนละวันกัน ฉะนั้น ต้องเช็คกันให้ดีๆ อย่าสับสน!

โดยข้อมูลจาก กรมบัญชีกลาง ระบุวันโอนเงินเดือนเข้าบัญชีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และข้าราชการเกษียณ สำหรับทั้งปี 2566 แยกรายเดือน ดังนี้

การจ่ายเงินเดือนข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ปี 2566 

 • มกราคม 2566 : จ่ายเงินเดือนเข้าบัญชีวันพฤหัสบดีที่ 26 ม.ค. 2566
 • กุมภาพันธ์ 2566 : จ่ายเงินเดือนเข้าบัญชีวันพฤหัสบดีที่ 23 ก.พ. 2566
 • มีนาคม 2566 : จ่ายเงินเดือนเข้าบัญชีวันอังคารที่ 28 มี.ค. 2566
 • เมษายน 2566 : จ่ายเงินเดือนเข้าบัญชีวันอังคารที่ 25 เม.ย. 2566
 • พฤษภาคม 2566 : จ่ายเงินเดือนเข้าบัญชีวันศุกร์ที่ 26 พ.ค. 2566
 • มิถุนายน 2566 : จ่ายเงินเดือนเข้าบัญชีวันอังคารที่ 27 มิ.ย. 2566
 • กรกฎาคม 2566 : จ่ายเงินเดือนเข้าบัญชีวันอังคารที่ 25 ก.ค. 2566
 • สิงหาคม 2566 : จ่ายเงินเดือนเข้าบัญชีวันจันทร์ที่ 28 ส.ค. 2566
 • กันยายน 2566 : จ่ายเงินเดือนเข้าบัญชีวันอังคารที่ 26 ก.ย. 2566
 • ตุลาคม 2566 : จ่ายเงินเดือนเข้าบัญชีวันพฤหัสบดีที่ 26 ต.ค. 2566
 • พฤศจิกายน 2566 : จ่ายเงินเดือนเข้าบัญชีวันจันทร์ที่ 27 พ.ย. 2566
 • ธันวาคม 2566 : จ่ายเงินเดือนเข้าบัญชีวันอังคารที่ 26 ธ.ค. 2566

เงินเดือนข้าราชการ ปี 2566 ข้าราชการ-ลูกจ้างประจำ-ผู้รับเงินบำนาญ ตลอดปี66 รับเงินวันไหน

การจ่ายเงินบำนาญรายเดือนของผู้รับบำนาญ ปี พ.ศ. 2566 

 • มกราคม 2566 : จ่ายเงินเดือนเข้าบัญชีวันอังคารที่ 24 ม.ค. 2566
 • กุมภาพันธ์ 2566 : จ่ายเงินเดือนเข้าบัญชีวันอังคารที่ 21 ก.พ. 2566
 • มีนาคม 2566 : จ่ายเงินเดือนเข้าบัญชีวันศุกร์ที่ 24 มี.ค. 2566
 • เมษายน 2566 : จ่ายเงินเดือนเข้าบัญชีวันศุกร์ที่ 21 เม.ย. 2566
 • พฤษภาคม 2566 : จ่ายเงินเดือนเข้าบัญชีวันพุธที่ 24 พ.ค. 2566
 • มิถุนายน 2566 : จ่ายเงินเดือนเข้าบัญชีวันศุกร์ที่ 23 มิ.ย. 2566
 • กรกฎาคม 2566 : จ่ายเงินเดือนเข้าบัญชีวันศุกร์ที่ 21 ก.ค. 2566
 • สิงหาคม 2566 : จ่ายเงินเดือนเข้าบัญชีวันพฤหัสบดีที่ 24 ส.ค. 2566
 • กันยายน 2566 : จ่ายเงินเดือนเข้าบัญชีวันศุกร์ที่ 22 ก.ย. 2566
 • ตุลาคม 2566 : จ่ายเงินเดือนเข้าบัญชีวันอังคารที่ 24 ต.ค. 2566
 • พฤศจิกายน 2566 : จ่ายเงินเดือนเข้าบัญชีวันพฤหัสบดีที่ 23 พ.ย. 2566
 • ธันวาคม 2566 : จ่ายเงินเดือนเข้าบัญชีวันศุกร์ที่ 22 ธ.ค. 2566

เงินเดือนข้าราชการ ปี 2566 ข้าราชการ-ลูกจ้างประจำ-ผู้รับเงินบำนาญ ตลอดปี66 รับเงินวันไหน

ที่มา : กรมบัญชีกลาง