รมว.เฮ้ง นำทีมไทยแลนด์ ดูแลคุณภาพชีวิต "แรงงานไทย" ในฟินแลนด์

รมว.เฮ้ง นำทีมไทยแลนด์ ดูแลคุณภาพชีวิต "แรงงานไทย" ในฟินแลนด์

รมว.เฮ้ง นำ "ทีมไทยแลนด์" ลงพื้นที่เยี่ยมชมการ "เก็บผลไม้ป่า" ของคนงานไทย มอบอาหารแห้งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ "แรงงานไทย" ณ เมืองแตโวรา (Tervola) ประเทศฟินแลนด์ เผยปี 2565 ส่ง แรงงานไทย มาทำงานใน ฟินแลนด์ รวมทั้งสิ้น 7,902 คน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการ เก็บผลไม้ป่า ของคนงานไทยและมอบอาหารแห้งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ แรงงานไทย ที่มาเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ ณ เมืองแตโวรา (Tervola) ประเทศฟินแลนด์

 

สำหรับ แรงงานไทย ที่เดินทางมาเก็บผลไม้ป่านั้น เป็นช่วงฤดูกาลที่ว่างเว้นจากการทำนาและเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรในประเทศไทย ซึ่งแรงงานเหล่านี้มีรายได้เฉลี่ยนับแสนบาท การลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นโครงการบูรณาการความร่วมมือจาก 3 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข และ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ กระทรวงการต่างประเทศ ในนาม “ทีมประเทศไทย”

 

รมว.เฮ้ง นำทีมไทยแลนด์ ดูแลคุณภาพชีวิต \"แรงงานไทย\" ในฟินแลนด์

ซึ่งนำทีมโดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นำทีมบุคลากรแต่ละหน่วยงานมาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแก่แรงงานไทย เนื่องจากอาชีพเก็บผลไม้ป่าบางครั้งต้องมีโรคจากการถูกยุง เห็บ แมลงในป่ากัด แรงงานจึงต้องได้รับการดูแลทางด้านสาธารณสุข มีหลักประกันสุขภาพ ตลอดจนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

 

นายสุชาติ กล่าวว่า ท่าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ที่ได้มีความห่วงใยแรงงานไทยทุกคนที่มาทำงานในต่างประเทศ เนื่องจากแต่ละคนเป็นเสาหลักของครอบครัวตั้งใจมาทำงานหาเงินส่งกลับเลี้ยงครอบครัวที่ประเทศไทย ซึ่งแต่ละปีมีรายได้ส่งกลับเพื่อพัฒนาประเทศเป็นจำนวนมาก

 

"จึงมอบหมายให้ผมและคณะได้เดินทางมาเยี่ยมแรงงานไทยที่มาเก็บผลไม้ป่าในประเทศฟินแลนด์ เพื่อต้องการพบปะพูดคุยสอบถามสารทุกข์สุกดิบ เกี่ยวกับความเป็นอยู่ เนื่องจากแรงงานไทยเหล่านี้ต้องจากบ้านมาทำงานในต่างแดน จึงต้องได้รับการดูแลเพื่อให้สามารถเข้าถึงสิทธิทั้งด้านประกันสุขภาพหากเจ็บป่วยก็จะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม"

 

รมว.เฮ้ง นำทีมไทยแลนด์ ดูแลคุณภาพชีวิต \"แรงงานไทย\" ในฟินแลนด์

นายสุชาติ กล่าวต่อว่า กระทรวงแรงงาน ขอขอบคุณท่านเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงสาธารณสุข ที่บูรณาการความร่วมมือในการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้ความรู้แก่แรงงานไทยที่มาเก็บผลไม้ป่าเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเองให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการทำงานและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในครั้งนี้ ในปี 2564

 

และ ปี 2565 กระทรวงแรงงาน ได้มีการจัดส่ง แรงงานไทย มาทำงานใน ฟินแลนด์ จำนวน รวมทั้งสิ้น 7,902 คน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเกษตรกร คนเก็บผลไม้ป่า คนงานในฟาร์ม คนทำสวน รองลงมาเป็นกุ๊ก พ่อครัวอาหารไทย ซึ่งในแต่ละปีแรงงานเหล่านี้สามารถสร้างรายได้กลับเข้าสู่ประเทศปีละไม่ต่ำกว่า 700 ล้านบาท

 

รมว.เฮ้ง นำทีมไทยแลนด์ ดูแลคุณภาพชีวิต \"แรงงานไทย\" ในฟินแลนด์