เช็ก "ประกันสังคม" อยากทำหมัน ผู้ประกันตน ม.33 ม.38 ม.39 ม.41 ต้องรู้

เช็ก "ประกันสังคม" อยากทำหมัน ผู้ประกันตน ม.33 ม.38 ม.39 ม.41 ต้องรู้

ตรวจสอบ เช็กจาก "ประกันสังคม" อยากทำหมัน ผู้ประกันตน ม.33 ม.38 ม.39 ม.41 ต้องรู้ทำหมันแบบไหนที่ประกันสังคมคุ้มครอง

อัปเดตชี้แจงข้อสงสัย จาก  "ประกันสังคม" กรณีอยากทำหมัน ผู้ประกันตน ม.33 ม.38 ม.39 และ ม.41 ต้องรู้ทำหมันแบบไหนที่ประกันสังคมคุ้มครอง

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ตอบข้อสงสัยทำหมันแบบไหนที่ประกันสังคมคุ้มครอง ว่า ผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิทำหมันถาวร (เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์) ได้ฟรี ที่โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม เท่านั้น

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ 
- ผู้ประกันตน ม. 33 และม. 39 เมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนวันรับบริการทางการแพทย์
- ผู้ประกันตน ม.38 และ ม.41 เมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนวันรับบริการทางการแพทย์และได้รับสิทธิคุ้มครองภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน

1.กรณีทำหมันถาวร (เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์) ใช้สิทธิได้ที่โรงพยาบาลตามสิทธิเท่านั้น จึงจะไม่เสียค่าใช้จ่าย หากประสงค์ไปใช้สิทธิโรงพยาบาลเครือข่าย ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของโรงพยาบาลเครือข่ายกับโรงพยาบาลตามสิทธิ หากไปทำหมันโรงพยาบาลอื่นจะไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ ยกเว้น กรณีโรงพยาบาลตามสิทธิไม่สามารถทำหมันได้และส่งตัวผู้ประกันตนไปทำหมันโรงพยาบาลอื่นจะต้องมีหนังสือส่งตัวของโรงพยาบาลตามสิทธิยืนยันให้ผู้ประกันตนสามารถทำหมัน ณ โรงพยาบาลที่ระบุตามหนังสือส่งตัวโดยโรงพยาบาลตามสิทธิจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

2.กรณีการคุมกำเนิด เช่น การฉีดยาคุมกำเนิด, การฝังยาคุมกำเนิด,ห่วงคุมกำเนิด และการแก้หมัน สำนักงานประกันสังคมไม่คุ้มครอง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

เช็ก \"ประกันสังคม\" อยากทำหมัน ผู้ประกันตน ม.33 ม.38 ม.39 ม.41 ต้องรู้