8 มหาวิทยาลัย ‘ค่าเทอมถูกที่สุดในไทย’ เทอมละ 3,750 บาท แถมมีคนเรียนเยอะสุด

8 มหาวิทยาลัย ‘ค่าเทอมถูกที่สุดในไทย’ เทอมละ 3,750 บาท แถมมีคนเรียนเยอะสุด

เปิดรายชื่อ 8 อันดับ มหาวิทยาลัย ค่าเทอมถูกที่สุดในไทย โดยมหาลัยที่จ่ายถูกที่สุด เริ่มต้นจ่ายแค่ เทอมละ 3,750 บาท แถมยังมีคนเรียนเยอะสุดในประเทศอีกด้วย เช็กอันดับทั้งหมดได้ที่นี่

เปิดรายชื่อ 8 อันดับ มหาวิทยาลัย ค่าเทอมถูกที่สุดในไทย โดยมหาลัยที่จ่ายถูกที่สุด เริ่มต้นจ่ายแค่ เทอมละ 3,750 บาท แถมยังมีคนเรียนเยอะสุดในประเทศอีกด้วย

8 มหาวิทยาลัย ‘ค่าเทอมถูกที่สุดในไทย’ เทอมละ 3,750 บาท แถมมีคนเรียนเยอะสุด

8 มหาวิทยาลัย ‘ค่าเทอมถูกที่สุดในไทย’

1. มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 • ค่าเทอมเริ่มต้นประมาณ 3,750 บาท (ค่าเทอมแปรผัน ตามจำนวนหน่วยกิตที่ลง) มีผู้เรียนทั้งหมด มีทั้งหมด 296,347 คน เยอะที่สุดในประเทศ
 • ที่ตั้ง : 282 ถนน รามคำแหง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

2. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 • ค่าเทอมเริ่มต้นประมาณ 4,400 บาท (ค่าเทอมแปรผัน ตามจำนวนหน่วยกิตที่ลง)
 • ที่ตั้ง : 9/9 หมู่ที่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120

3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 • ค่าเทอมเริ่มต้นประมาณ 4,500 บาท (ค่าเทอมแปรผัน ตามจำนวนหน่วยกิตที่ลง)
 • ที่ตั้ง : 744 ถ. สุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จ. นครราชสีมา 30000

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

 • ค่าเทอมเริ่มต้นประมาณ 5,000 บาท (ค่าเทอมแปรผัน ตามจำนวนหน่วยกิตที่ลง)
 • ที่ตั้ง : เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 • ค่าเทอมเริ่มต้นประมาณ 5,000 บาท (ค่าเทอมแปรผัน ตามจำนวนหน่วยกิตที่ลง)
 • ที่ตั้ง : เลขที่ 399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 

6. มหาวิทยาลัยบูรพา 

 • ค่าเทอมเริ่มต้นประมาณ 5,600 บาท (ค่าเทอมแปรผัน ตามจำนวนหน่วยกิตที่ลง)
 • ที่ตั้ง : 169 ถนน ลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20131

7. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 • ค่าเทอมเริ่มต้นประมาณ 6,500 บาท (ค่าเทอมแปรผัน ตามจำนวนหน่วยกิตที่ลง)
 • ที่ตั้ง : เลขที่ 113 หมู่ 12 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120

8. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครินทร์ 

 • ค่าเทอมเริ่มต้นประมาณ 7,500 บาท (ค่าเทอมแปรผัน ตามจำนวนหน่วยกิตที่ลง)
 • ที่ตั้ง : 422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

ทั้งนี้ ค่าเทอมของมหาวิทยาลัยทั้งหมด ทั้ง 8 แห่ง อาจจะมีความแปรผัน ตามจำนวนหน่วยกิตที่ลง รวมถึงคณะที่ศึกษา หรือภาคพิเศษ เช่น คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาล และคณะสัตวแพทย์ เป็นต้น