เงื่อนไขโละหนี้ กยศ. กรณีใดบ้าง ล่าสุดระงับหนี้ผู้กู้เสียชีวิตเหตุฆาตกรรม

เงื่อนไขโละหนี้ กยศ. กรณีใดบ้าง ล่าสุดระงับหนี้ผู้กู้เสียชีวิตเหตุฆาตกรรม

เปิดเงื่อนไขโละหนี้ กยศ. กรณีใดบ้าง? ล่าสุดระงับหนี้นักศึกษา ผู้กู้เสียชีวิตจากเหตุฆาตกรรม ผู้ปกครอง ญาติต้องยื่นเอกสารหลักฐานอะไรบ้างถึงจะได้รับสิทธิระงับหนี้ ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มผู้กู้ยืมถึงแก่ความตายได้ที่นี่

"กยศ.ระงับหนี้นักศึกษา" ผู้กู้เสียชีวิตจากเหตุฆาตกรรม พามาเปิด"เงื่อนไขโละหนี้ กยศ." กรณีใดบ้าง? อัปเดตล่าสุด ผู้ปกครอง ญาติต้องยื่นเอกสารหลักฐานอะไรบ้างถึงจะได้รับสิทธิระงับหนี้ ช่องทางดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มผู้กู้ยืมถึงแก่ความตายที่นี่

ภายหลังจากเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. เปิดเผยว่า กยศ. ระงับหนี้ผู้กู้เสียชีวิตจากเหตุฆาตกรรม

“จากกรณีข่าวมีนักศึกษาถูกฆาตกรรม เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา และวันที่ 9 มิถุนายน 2567 มารดาของผู้เสียชีวิตได้กล่าวว่าลูกสาวได้กู้ยืมเงิน กยศ. ไม่รู้เป็นเงินเท่าไหร่ตนจะชดใช้หนี้ให้ทั้งหมดนั้น กองทุนได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่า ผู้เสียชีวิตเป็นผู้กู้ยืมเงิน กยศ. และมีภาระหนี้จำนวนหนึ่ง 

ซึ่งในกรณีเสียชีวิตกองทุนฯจะระงับหนี้ให้กับผู้กู้ยืมทั้งหมด โดยขอให้ญาติส่งเอกสารหลักฐานแจ้งการถึงแก่กรรมมายังกองทุนฯ ได้แก่ 

 • สำเนาใบมรณบัตรของผู้กู้ยืมเงิน 
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ยืมเงิน (ถ้ามี) 
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ยืมเงิน (ถ้ามี) 
 • และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง 

ทั้งนี้ กองทุนฯอยู่ในระหว่างการประสานติดต่อญาติของผู้เสียชีวิตเพื่อแจ้งการระงับหนี้ และขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อความสูญเสียเกิดขึ้น และขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของผู้ประสบเหตุการณ์ดังกล่าว”

 

เงื่อนไขโละหนี้ กยศ. กรณีใดบ้าง ล่าสุดระงับหนี้ผู้กู้เสียชีวิตเหตุฆาตกรรม

เงื่อนไขโละหนี้ กยศ. การระงับหนี้กรณีใดบ้าง? 

 • ผู้กู้ยืมถึงแก่ความตาย ในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินถึงแก่ความตาย ให้สัญญากู้ยืมเงิน หน้าที่ และความรับผิดที่ผู้กู้ยืมเงินมีต่อกองทุนเป็นอันระงับไป
 • ผู้กู้ยืมเงินที่ศาลสั่งให้เป็นบุคคลสาบสูญ

กรณีผู้กู้ยืมถึงแก่ความตาย ผู้ปกครอง ญาติต้องยื่นเอกสารหลักฐานอะไรบ้างถึงจะได้รับสิทธิระงับหนี้

 • ให้สัญญากู้ยืมเงิน หน้าที่ และความรับผิดชอบ ที่ผู้กู้ยืมเงินมีต่อกองทุนเป็นอันระงับไป
 • ให้ญาติยื่นเอกสารหลักฐานเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ดังนี้​
 • สำเนาใบมรณบัตรของผู้กู้ยืมเงิน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ยืมเงิน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ยืม (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง

กรณีผู้กู้ยืมเงินที่ศาลสั่งให้เป็นบุคคลสาบสูญ ผู้ปกครอง ญาติต้องยื่นเอกสารหลักฐานอะไรบ้างถึงจะได้รับสิทธิระงับหนี้

 • ให้ญาติยื่นเอกสารหลักฐานเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับดังนี้
 • สำเนาคำสั่งศาลที่สั่งให้เป็นบุคคลสาบสูญ
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ยืมเงิน (ที่ระบุการจำหน่าย)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ยืม (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง

กรณีที่มีการโอนเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาของผู้กู้ยืมเข้าบัญชีหลังจากผู้กู้ยืมเงินถึงแก่ความตาย

 • ให้สถานศึกษานำเงินเฉพาะจำนวนเงินโอนหลังตายคืนกองทุน

กรณีมีการโอนเงินค่าครองชีพของผู้กู้ยืมเงินเข้าบัญชีผู้กู้ยืมเงินหลังจากผู้กู้ยืมเงินถึงแก่ความตาย

 • ให้ญาตินำเงินเฉพาะจำนวนเงินที่โอนหลังตายคืนกองทุน

 

เงื่อนไขโละหนี้ กยศ. กรณีใดบ้าง ล่าสุดระงับหนี้ผู้กู้เสียชีวิตเหตุฆาตกรรม

 

ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มผู้กู้ยืมถึงแก่ความตาย

 • หนังสือแจ้งการถึงแก่ความตายของผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ (คลิก)

 

เงื่อนไขโละหนี้ กยศ. กรณีใดบ้าง ล่าสุดระงับหนี้ผู้กู้เสียชีวิตเหตุฆาตกรรม

 

ช่องทางติดต่อกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

 • ผู้แทนยื่นเอกสารด้วยตนเองที่กองทุน
 • ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เลขที่ 89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5-6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
 • โทรศัพท์ : 0-2016-2600 โทรสาร : 0-2016-2666
 • กยศ. Call Center 0-2016-4888

อ้างอิง : กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา