มวยไทยเมืองลุง เยือนแดนซามูไร ผงาดเด่น บนเวที Thai Festival Tokyo 2024

มวยไทยเมืองลุง เยือนแดนซามูไร ผงาดเด่น บนเวที Thai Festival Tokyo 2024

มวยไทยเมืองลุง พลังเครือข่ายแบบมีส่วนร่วมและการจัดการทุนวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน” นำทีมครูมวยเมืองลุงและนักเรียน แสดงศิลปะป้องกันตัวที่มีมนต์เสน่ห์ โชว์ผงาดเด่นในงานเทศกาลไทย ปี 2567 (Thai Festival 2024)

มวยไทยเมืองลุง พลังเครือข่ายแบบมีส่วนร่วมและการจัดการทุนวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน” สนับสนุนโดยกองทุน ววน. และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยทักษิณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม ภาคีเครือข่ายจังหวัดพัทลุง ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานโตเกียว

นำทีมครูมวยเมืองลุงและนักเรียน แสดงศิลปะป้องกันตัวที่มีมนต์เสน่ห์ โชว์ผงาดเด่นในงานเทศกาลไทย ปี 2567 (Thai Festival 2024) ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2567 ณ สวนสาธารณะโยโยงิ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมมวยไทยเมืองลุงยังดินแดนซามูไร ในฐานะกีฬาประจำชาติไทย และศิลปะป้องกันตัวที่สืบสานประวัติมาอย่างยาวนาน ซึ่งเป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงในระดับโลก

แน่นอนว่า นี่จะเป็นแรงจูงใจสำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวและผู้สนใจจากประเทศญี่ปุ่นในการมาเยือนและสำรวจเมืองไทยโดยเฉพาะในจังหวัดพัทลุง นับว่าเป็นการเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนาทางการท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

ต่างมุม!! "นายจ้าง ลูกจ้าง" หนุน-ค้าน ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาท

ม.ทักษิณ (TSU) เปิดหลักสูตร 2 ปริญญา Double Degree แห่งแรกในภาคใต้

เผยแพร่มวยไทย ส่งเสริม Soft Power

รศ.ดร.สมัคร แก้วสุกแสง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า มหาวิทยาลัยทักษิณผลักดันนโยบายมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมจากรากสู่โลกภายใต้การนำของ รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดี การนำมวยไทยเมืองลุงมาเผยแพร่ในงานเทศกาลนี้ ถือเป็นการส่งเสริม Soft Power ที่จะนำสู่การขับเคลื่อนทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ ศิลปะวัฒนธรรม การศึกษา สุขภาพ การกีฬา และการท่องเที่ยว รวมถึงสามารถต่อยอดกลไกด้านการตลาดของมวยไทยเมืองลุงสู่ตลาดโลก

เอกลักษณ์เด่นของ “มวยไทยเมืองลุง” คือ การรัดเอวคู่ต่อสู้ให้แน่นแล้วตีเข่า ที่เอาศาสตร์การรัดของงูเหลือมบนเทือกเขาบรรทัดมาปรับใช้ในลักษณะ “จับ – เลื้อย – รัด – ฟัด - ทุ่ม”

มวยไทยเมืองลุง เยือนแดนซามูไร ผงาดเด่น บนเวที Thai Festival Tokyo 2024

ขณะเดียวกันก็ได้สอดประสานท่าร่ายรำของศิลปะการแสดง “โนรา” มาประยุกต์ใช้เป็น “ท่าไหว้ครู” และ “ท่าต่อสู้” ซึ่งเป็นวัฒนธรรมรากเหง้าของจังหวัดพัทลุง ถิ่นกำเนิดโนรา มรดกทางวัฒนธรรมของโลก

มวยไทยเมืองลุง เยือนแดนซามูไร ผงาดเด่น บนเวที Thai Festival Tokyo 2024

มวยไทยเมืองลุง เยือนแดนซามูไร ผงาดเด่น บนเวที Thai Festival Tokyo 2024

มวยไทยเมืองลุง เยือนแดนซามูไร ผงาดเด่น บนเวที Thai Festival Tokyo 2024

มวยไทยเมืองลุง เยือนแดนซามูไร ผงาดเด่น บนเวที Thai Festival Tokyo 2024

มวยไทยเมืองลุง เยือนแดนซามูไร ผงาดเด่น บนเวที Thai Festival Tokyo 2024