'ครู' งานเข้า! ลอกผลงานขอวิทยฐานะ ปรับเงินเดือนข้าราชการ สั่งสอบด่วน

'ครู' งานเข้า! ลอกผลงานขอวิทยฐานะ ปรับเงินเดือนข้าราชการ สั่งสอบด่วน

ฮอตมาแรง 'ครู' งานเข้า! ลอกผลงานขอวิทยฐานะ ปรับเงินเดือนข้าราชการ 2567 สั่งสอบด่วน หากผิดจริงลงโทษวินัยร้ายแรงขั้นไล่ออก

กรณี ครู ลอกผลงานขอวิทยฐานะ ปรับเงินเดือนข้าราชการ 2567 ตามที่กระแสปรับเงินเดือนข้าราชการ 1 พ.ค. 2567 มาแรง มีประเด็นข้าราชการครูเข้าลอกผลงานขอวิทยฐานะ ล่าสุด รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ตรวจสอบพบความผิดปกติในการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โดยบางรายอาจมีพฤติการณ์ในการนำผลงานทางวิชาการของผู้อื่นมาคัดลอก หรือลอกเลียนเพื่อใช้ในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะนั้น ก.ค.ศ. ได้ดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อทำการตรวจสอบแล้ว

 และหากพบว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายดังกล่าวมีความผิดจริงก็จะดำเนินการลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง

เลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าวต่อว่า สำหรับการดำเนินการเพื่อป้องกันการคัดลอกผลงานทางวิชาการนั้น ขณะนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้มีการหารือร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เตรียมนำระบบอักขราวิสุทธิ์ ซึ่งเป็นระบบสำหรับการตรวจสอบงานเขียนเพื่อค้นหาข้อความที่อาจจะเป็นการลอกเลียนผลงานผู้อื่นด้วยฐานข้อมูลทางวิชาการขนาดใหญ่ เข้ามาใช้ในการตรวจสอบผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งผลงานเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเข้ามาในระบบ DPA รวมไปถึงกรณีการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว17/2565 ด้วย

\'ครู\' งานเข้า! ลอกผลงานขอวิทยฐานะ ปรับเงินเดือนข้าราชการ สั่งสอบด่วน

ขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ตระหนักถึงจริยธรรมในการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อใช้ในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ รวมทั้งให้ความสำคัญกับการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำผลงาน 

หากพบว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายใดที่มีการกระทำผิดโดยเฉพาะการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการ การจ้าง วาน ใช้ให้ผู้อื่นทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะนั้น ก.ค.ศ. จะดำเนินการพิจารณาลงโทษทางวินัยอย่างเข้มงวดและเด็ดขาด เพื่อเป็นการยกระดับวิชาชีพครูให้มีมาตรฐานทั้งด้านวิชาการ ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ

อ้างอิง - คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)