มีผล 1 พ.ค.นี้! ก.ค.ศ. เคาะ ปรับขึ้นเงินเดือนครู ป.ตรี ไม่น้อยกว่า 18,000 บาท

มีผล 1 พ.ค.นี้! ก.ค.ศ. เคาะ ปรับขึ้นเงินเดือนครู ป.ตรี ไม่น้อยกว่า 18,000 บาท

ก.ค.ศ. เคาะแล้ว ปรับเงินเดือนครู ปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 18,000 บาท และปรับคุณวุฒิอื่นๆ ให้สอดคล้องกัน มีผลทันที 1 พ.ค. นี้.

วันนี้ (29 ก.พ. 67) พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบการปรับเงินเดือนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2567 และ 1 พ.ค. 2568 โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
 

กลุ่มที่ 1 คือ การปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุทุกคุณวุฒิ โดยทยอยปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุเพิ่มปีละ 10% ในปี 2567 และ 2568 และโดยในปี 2568 ผู้ที่บรรจุด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี จะได้เงินเดือนไม่น้อยกว่า 18,000 บาท และปรับคุณวุฒิอื่นๆ ให้สอดคล้องกัน

กลุ่มที่ 2 การปรับเงินชดเชยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ พร้อมกับการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ

การปรับเพิ่มเงินเพื่อการครองชีพชั่วคราว จะดำเนินการโดยกระทรวงการคลัง โดยสำนักงาน ก.พ. ได้เชิญหน่วยงานที่เป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการแต่ละประเภท เพื่อหารือในกรณีดังกล่าวไปแล้วเมื่อวันพุธที่ 31 ม.ค. 2567 และเสนอ ก.พ. พิจารณาวันที่ 22 ก.พ. 2567 และจะแจ้งอัตราเงินเดือนแรกบรรจุและการปรับเงินชดเชยที่จะใช้บังคับเพื่อให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลดำเนินการ
 

ทั้งนี้สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดเตรียมร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 7 ม.ค. 2567 และจะนำเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาในเดือนมีนาคม ได้แก่ ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง หรือการปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่ ร่างกฎ ก.ค.ศ. การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่า หรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. … เพื่อรองรับการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ และปรับชดเชยผู้ได้รับผลกระทบสำหรับคุณวุฒิปริญญาเอก ในวันที่ 1 พ.ค. 2568

สำหรับการปรับขึ้นเงินเดือนครู เป็นไปตามคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่ ก.พ. เสนอ แบ่งเป็น การปรับเงินเดือนของข้าราชการครูและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการปรับเงินเพิ่มเพื่อการครองชีพชั่วคราว