เปิดรับสมัครแล้ว! นักเรียนพยาบาลกองทัพบก ประจำปี 2567 เช็กรายละเอียดที่นี่

เปิดรับสมัครแล้ว! นักเรียนพยาบาลกองทัพบก ประจำปี 2567 เช็กรายละเอียดที่นี่

รีบเลย! วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เปิดรับสมัคร และคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น 'นักเรียนพยาบาลกองทัพบก' ประจำปีการศึกษา 2567 เช็กคุณสมบัติ - ขั้นตอนการสมัครได้ที่นี่

ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เรื่อง การรับสมัคร และคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นักเรียนพยาบาลกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2567

 

 

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก มีความประสงค์รับสมัคร และคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นักเรียนพยาบาลกองทัพบก หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567 มีรายละเอียดดังนี้

 

การรับสมัครและคัดเลือก บุคคลพลเรือน จำนวน 80 คน รับทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยจำแนกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

 

  • ทุนกองทัพบก จำนวน 20 คน
  • ทุนส่วนตัว จำนวน 55 คน
  • ทุนองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จำนวน 5 คน

 

วิธีการสมัคร

 

สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://www.rtanc.ac.th หรือ http://www.rtanc.com กำหนดตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2567 โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบการรับสมัครกำหนด และกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน

 

เมื่อได้รับการตรวจสอบข้อมูลแล้ว ให้ผู้สมัครพิมพ์ (print) ใบชำระเงินค่าสมัครฯ ไปชำระค่าสมัครจำนวน 350 บาท ได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ทุกสาขาทั่วประเทศ , Application Counter Service Pay และ Payment Gateway อัตราค่าบริการ 15 บาทต่อรายการ และเก็บหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร ไว้เป็นหลักฐานยืนยันการเป็นผู้สมัคร การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้ชำระค่าสมัคร เรียบร้อยแล้วเท่านั้น (หมดเขตชำระค่าสมัคร ภายในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 ไม่เกินเวลา 16.00 น.)

 

เปิดรับสมัครแล้ว! นักเรียนพยาบาลกองทัพบก ประจำปี 2567 เช็กรายละเอียดที่นี่

 


 

ประกาศผลการรับสมัครและคัดเลือก

 

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพ (MMPI) , การตรวจร่างกาย , การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และการสอบสัมภาษณ์ ณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และทางเว็บไซต์ http://www.rtanc.ac.th และ http:/www.rtanc.com ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 และผู้สมัครต้องเข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพ (MMP) , การตรวจร่างกาย , การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และการสอบสัมภาษณ์ตามวัน-เวลาที่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก กำหนด

 

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และทางเว็บไซต์ http://www.rtanc.ac.th และ http:/www.rtanc.com ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 โดยผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ปกครอง และผู้ค้ำประกัน ต้องไปรายงานตัวและทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567

 

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกเตรียมการ ประเมินผลและสถิติวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ในเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2763-3557 หรือ แผนกธุรการและกำลังพล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก หมายเลขโทรศัพท์ 0-2763- 3554 นอกเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2763-4232 และทางเว็บไซต์ http://www.rtanc.ac.th


เช็กรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครได้ที่นี่ (คลิก)

 

เปิดรับสมัครแล้ว! นักเรียนพยาบาลกองทัพบก ประจำปี 2567 เช็กรายละเอียดที่นี่

 

  • ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก (คลิก)
  • ประกาศรับสมัคร และคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก (คลิก)

 


พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์