'นิด้า' ชวนร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการเกี่ยวกับการเขียน Case Study

'นิด้า' ชวนร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการเกี่ยวกับการเขียน Case Study

"นิด้า" ชวนร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการเกี่ยวกับการเขียน Case Study ภายใต้โครงการ The 2nd NIC-NIDA Conference 2023 วันที่ 18 สิงหาคม 2566

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า ชวนร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการเกี่ยวกับการเขียน Case Study "Special Panel Discussion for NIDA Case Study : How to Write a Case Study for Publication" ภายใต้โครงการ The 2nd NIC-NIDA Conference 2023 งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2566 

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว จะจัดขึ้นในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้สนใจเข้าฟัง สามารถลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2566 หรือ คลิกที่นี่ 

ส่วนผู้ที่สนใจร่วมนำเสนอผลงานประเภทกรณีศึกษา (Invited for International Case Study Presentations) สามารถดูรายละเอียดได้ที่เฟซบุ๊ก RCNIDA รับเฉพาะบทความภาษาอังกฤษเท่านั้น

'นิด้า' ชวนร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการเกี่ยวกับการเขียน Case Study