TCAS 66 เปิดให้สละสิทธิ์รอบที่ 3 Admission ทำตามง่ายๆ ดูเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ

TCAS 66 เปิดให้สละสิทธิ์รอบที่ 3 Admission ทำตามง่ายๆ ดูเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ

อัปเดต TCAS 66 เปิดให้สละสิทธิ์ รอบที่ 3 Admission วันนี้ (27 พ.ค.66) ได้ถึงเวลา 23.59 น. ทำตามง่ายๆ ดูเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ หลังจากที่ทาง TCAS ได้ประกาศผลการคัดเลือกฯเมื่อวานนี้

อัปเดต TCAS 66 เปิดให้สละสิทธิ์ รอบที่ 3 Admission วันนี้ (27 พ.ค.66) ได้ถึงเวลา 23.59 น. หลังจากที่ทาง TCAS ได้ประกาศ ผลการคัดเลือกTCAS 66 เมื่อวานนี้โดยสามารถเช็กได้ที่เว็บไซต์ mytcas

การประกาศผลการคัดเลือกฯ TCAS66 รอบ 3 Admission ครั้งที่ 2 ผู้สมัครสามารถเข้าสู่ระบบที่ student.mytcas

เข้าระบบลงทะเบียนด้วย "เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก" หากไม่มี ให้ใช้ G Number หรือ Passport Number และกด "เข้าสู่ระบบ"

การสละสิทธิ์รอบที่ 3 Admission

ส่วน การสละสิทธิ์รอบที่ 3 Admission ผู้สมัครเข้าสู่ระบบที่ student.mytcas

เข้าระบบลงทะเบียนด้วย "เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก" หากไม่มี ให้ใช้ G Number หรือ Passport Number และกด "เข้าสู่ระบบ"

 

TCAS 66 เปิดให้สละสิทธิ์รอบที่ 3 Admission ทำตามง่ายๆ ดูเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ

*ผู้สมัครแต่ละคนสามารถสละสิทธิ์ได้สูงสุดเพียง 1 ครั้ง และต้องดำเนินการในช่วงเวลาที่เปิดให้เท่านั้น เพื่อจะสมัครรอบถัดไปได้ **27 พ.ค 66 เฉพาะผู้ที่ยืนยันสิทธิ์รอบ 3 Admission และไม่เคยสละสิทธิ์มาก่อนเท่านั้น

จากนั้น เลือก "ข้อมูลเพิ่มเติม" ระบบแสดงรายละเอียดการสละสิทธิ์ หากต้องการสละสิทธิ์ให้เลือก "สละสิทธิ์"

 

TCAS 66 เปิดให้สละสิทธิ์รอบที่ 3 Admission ทำตามง่ายๆ ดูเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ

 

การสละสิทธิ์ ระบบกำหนดให้ทำได้เพียง 1 ครั้ง ภายในวันที่  27 พฤษภาคม 2566 เวลา 23:59 น. เพื่อสมัครในรอบ 4 ได้ ท่านไม่สามารถขอยกเลิกการสละสิทธิ์ ภายหลังจากที่ได้สละสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว เลือก “สละสิทธิ์” 

 

TCAS 66 เปิดให้สละสิทธิ์รอบที่ 3 Admission ทำตามง่ายๆ ดูเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- ดูคะแนน TCAS 66 สูงสุด-ต่ำสุด ครบทุกคณะ ทุกมหาวิทยาลัย จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ มข.

- 'TCAS66' ประกาศผลการคัดเลือกรอบ 3 Admission ครั้งที่ 2

 

ระบบแสดงข้อกำหนดและเงื่อนไขกรณี "สละสิทธิ์"

*ผู้สมัครกรุณาอ่านและ คลิกยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขทุกข้อ ก่อนคลิก ยืนยันการสละสิทธิ์

ผู้สมัครเลือก “สละสิทธิ์” เพื่อดำเนินการต่อไป หรือ เลือก “ยกเลิก” เพื่อยกเลิกการสละสิทธิ์กลับไปยังก่อนหน้า

 

TCAS 66 เปิดให้สละสิทธิ์รอบที่ 3 Admission ทำตามง่ายๆ ดูเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ

 

ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง และเลือกช่องทางในการส่งรหัส One Time Password (OTP) จากนั้นเลือก "ส่ง OTP เพื่อยืนยันการสละสิทธิ์"

 

TCAS 66 เปิดให้สละสิทธิ์รอบที่ 3 Admission ทำตามง่ายๆ ดูเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ

 

กรอกรหัสยืนยัน One Time Password (OTP) ที่ได้รับ จากนั้นเลือก "ยืนยัน OTP และยืนยันการสละสิทธิ์"

ระบบแสดงข้อมูลการสละสิทธิ์ของผู้สมัคร รอบที่ 3 Admission

 

TCAS 66 เปิดให้สละสิทธิ์รอบที่ 3 Admission ทำตามง่ายๆ ดูเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ

 

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบประวัติ ได้จากตัวเลือก”ประวัติการดำเนินการ”

 

TCAS 66 เปิดให้สละสิทธิ์รอบที่ 3 Admission ทำตามง่ายๆ ดูเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ

 

กรณที่ผู้สมัครเคยสละสิทธิ์ในรอบที่ 1 Portfolio หรือ รอบที่ 2 Quota มาแล้ว จะไม่สามารถสละสิทธิ์ในรอบนี้ได้

 

TCAS 66 เปิดให้สละสิทธิ์รอบที่ 3 Admission ทำตามง่ายๆ ดูเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ

 

ปฏิทิน TCAS66 รายละเอียดกำหนดการในแต่ละรอบ

 

TCAS 66 เปิดให้สละสิทธิ์รอบที่ 3 Admission ทำตามง่ายๆ ดูเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ

 

cr : mytcas.com