ปปช.สระแก้ว ลุยกรณีโรงเรียน 'เรียกเก็บเงิน' ค่าแม่บ้านจากผู้ปกครอง

ปปช.สระแก้ว ลุยกรณีโรงเรียน 'เรียกเก็บเงิน' ค่าแม่บ้านจากผู้ปกครอง

ลงพื้นที่ ปปช.สระแก้ว ลุยกรณีโรงเรียน 'เรียกเก็บเงิน' ค่าแม่บ้านจากผู้ปกครอง

  วานนี้ (25 พ.ค. 2566) น.ส.ศรศศิรัตน์ ชาวกัณหา เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นายอนุพงค์ พามาตร พนักงานไต่สวนระดับกลาง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ร่วมกับผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

กรณีโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว เรียกให้ผู้ปกครองชำระเงินค่าจ้างทำความสะอาด อาจไม่โปร่งใส ซึ่งเรียกเก็บภาคการศึกษาละ 300 บาท ต่อนักเรียน 1 คน โดยมีนายสนั่น มณีสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว พร้อมคณะครู ร่วมชี้แจงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และมีผู้แทนจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งผู้แทนผู้ปกครอง เข้าร่วมรับฟังกรณีดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว พบว่าทางโรงเรียนได้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนฯ ในหลายเรื่อง รวมทั้งการเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษา เพื่อเป็นค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา

โดยทางโรงเรียนอ้างว่า เป็นการดำเนินงานตามความสมัครใจของผู้ปกครอง ภาคการศึกษาละ 300 บาท ต่อนักเรียน 1 คน ตามรายงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนฯ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2566

ต่อมาเมื่อได้จัดเก็บเงินแล้ว พบว่ามีการออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนฯ พร้อมทั้งจัดทำทะเบียนรับเงินดังกล่าว และได้นำเงินฝากเข้าบัญชีของโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ตามสมุดบัญชีธนาคารออมสิน ต่อมาได้มีการจัดจ้างโดยมีการประกาศฯ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด และสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ฯลฯ

นายสนั่น มณีสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ชี้แจ้งว่า ได้ดำเนินการเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษาเพื่อเป็นค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ตามความสมัครใจของผู้ปกครอง ภาคการศึกษาละ 300 บาท ต่อนักเรียน 1 คน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้ชี้แจงในที่ประชุมผู้ปกครองให้รับทราบแล้ว ซึ่งมีบันทึกรายงานการประชุมผู้ปกครองและใบเสร็จรับเงิน ที่นำเข้าเป็นรายได้สถานศึกษา ซึ่งขณะนี้มีนักเรียนชำระแล้ว จำนวน 788 คน รวมเป็นเงิน 236,400 บาท

ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้ว จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

อย่างไรก็ตาม มีผู้ปกครองให้ความเห็นต่อกรณีดังกล่าวว่า ปกติโรงเรียนก็มีภารโรงอยู่แล้ว อีกทั้งนักเรียนก็ทำความสะอาดห้องเรียนและเก็บขยะบริเวณโดยรอบตามเวรอยู่แล้ว ทำไมถึงมาเก็บกับนักเรียน บอกว่าสมัครใจ แต่ก็เหมือนบังคับทางอ้อม โรงเรียนประจำจังหวัดไม่มีงบจ้างเลยหรือ การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอหรืออย่างไร ทำไม่ถึงไม่มีเสนอไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สงสารเด็กและผู้ปกครองที่เขาหาเช้ากินค่ำบ้าง