NIDA เปิดรับสมัครนักศึกษา 'ระดับปริญญาโท' ภาคปกติ รอบพิเศษ

NIDA เปิดรับสมัครนักศึกษา 'ระดับปริญญาโท' ภาคปกติ รอบพิเศษ

NIDA เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ "ระดับปริญญาโท" ภาคปกติ รอบพิเศษ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 23 มิ.ย. 2566

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ NIDA เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ "ระดับปริญญาโท" ภาคปกติ รอบพิเศษ กรณีสอบสัมภาษณ์ กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา กรณีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์การทำงาน ผู้ที่สนใจ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 23 มิถุนายน 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ โดย คลิกที่นี่ 

ทั้งนี้ จะประกาศรายชื่อและสถานที่สอบสัมภาษณ์วันที่ 28 มิถุนายน 2566 สอบคัดเลือกวันที่ 3 - 7 กรกฎาคม 2566 และประกาศผลการสอบคัดเลือกวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 

หมายเหตุ : ผู้สมัครจะต้องจบการศึกษาก่อนวันเปิดภาคเรียน (15 สิงหาคม 2566)

สามารถขอคำปรึกษาเรื่องการศึกษาต่อ การรับสมัคร และทุนการศึกษา ได้ที่ กองบริการการศึกษา โทร. 0 2727 3370-3, 08-2790-1940 (ในวันและเวลาราชการ) หรือไลน์ @nidaadmission