เด็กช่วงวัยไหน ต้องตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนอะไรบ้าง

เด็กช่วงวัยไหน ต้องตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนอะไรบ้าง

พ่อแม่เด็ก ต้องรู้สักนิดว่า เด็กแต่ละช่วงวัยควรตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนป้องกันอะไรบ้าง เรื่องเหล่านี้ผู้ปกครองไม่ควรมองข้าม

ถ้าจะให้เด็กๆ มีสุขภาพดี ก็ต้องใส่ใจตรวจเช็คสุขภาพบ้าง หากพบความผิดปกติจะได้ดูแลรักษาได้ทัน และป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้นได้ถูกวิธี เรื่องเหล่านี้พ่อแม่ผู้ปกครองไม่ควรละเลย 

นพ.นิธิ หล่อเลิศรัตน์ ผู้อำนวยการ กลุ่มงานทางคลินิก ด้านกุมารเวชศาสตร์ และกุมารแพทย์ ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลกรุงเทพ กล่าวว่า ในแต่ละช่วงเวลาการเติบโตของเด็กย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงตามวัยและมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน

การติดตามอย่างใกล้ชิดเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อสุขภาพเด็กที่สมบูรณ์และเสริมสิ่งที่ขาดอย่างเหมาะสม

เริ่มกันตั้งแต่ช่วงวัยทารกแรกเกิดจนถึงอายุ 7 วัน จะต้องมีการประเมินภาวะตัวเหลือง เจาะเลือดเพื่อตรวจคัดกรองภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์ ตรวจการได้ยิน

ช่วงวัยเด็กกับตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีน

เพื่อติดตามการเจริญเติบโต เสริมสร้างพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ให้ได้วัคซีนที่เหมาะกับวัย และตรวจสุขภาพในช่วงวัยนั้นๆ

-ช่วงวัยทารกไม่เกิน 6 เดือน ควรฉีดวัคซีนป้องกันวัณโรคและป้องกันไวรัสตับอักเสบบี

-ช่วงวัยทารก 6 - 12 เดือน เริ่มตรวจสุขภาพช่องปาก เพื่อเช็คฟันผุ สุขภาพเหงือก เพราะต้องปรับตัวในการกินอาหาร รวมถึงตรวจตาเพื่อคัดกรองภาวะตาเหล่ ตาเข

และความผิดปกติต่าง ๆ  ตรวจข้อสะโพก ตรวจอวัยวะเพศ ตรวจวัดความเข้มข้นของเลือดเพื่อประเมินภาวะโลหิตจาง

เด็กช่วงวัยไหน ต้องตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนอะไรบ้าง

ช่วงวัยเด็กตั้งแต่ 1 - 12 ปี เน้นตรวจด้านพัฒนาการและการเจริญเติบโตเพราะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง มีการวัดสายตาเพื่อแก้ปัญหาสายตาสั้น ยาว เอียง วัดความดันโลหิต  รวมถึงคำแนะนำที่เหมาะสมด้านการเรียน การเล่น การเข้าสังคมเพื่อให้ปรับตัวได้ถูกต้อง

-ช่วงอายุ 1 - 4 ปี ควรได้รับการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด สุขภาพช่องปาก
-ช่วงอายุ 4 - 7 ปี ตรวจปัสสาวะเพื่อหาความเสี่ยงต่าง ๆ ตรวจหาค่าสายตาอัตโนมัติ การทดสอบตาบอดสี ตรวจสุขภาพช่องปากและเอกซเรย์ช่องปาก

ช่วงอายุ 7 - 15 ปี ต้องได้รับการตรวจสมรรถภาพตับ การทำงานของไต ตรวจปัสสาวะ ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด ตรวจระดับน้ำตาลและไขมันในเลือด เช็คอายุกระดูก

-ช่วงวัยรุ่น 13 - 15 ปี ร่างกายจะแข็งแรงโตเต็มวัย แต่อาจละเลยการรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ การออกกำลังกาย การใช้ชีวิตอย่างเหมาะสม จำเป็นต้องตรวจสุขภาพโดยรวมเพื่อป้องกันโรคในระยะยาว

ข้อมูลจาก ศูนย์กุมารเวช รพ.กรุงเทพ โทร.02-755-1006 หรือ 1719