“โพรพอลิส” จากรังผึ้ง มีฤทธิ์ต้านไวรัสโควิด-19

“โพรพอลิส” จากรังผึ้ง มีฤทธิ์ต้านไวรัสโควิด-19

โพรพอลิส สารธรรมชาติที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นแหล่งธรรมชาติบำบัดสำหรับอารยธรรมโบราณ และปัจจุบันมีงานวิจัยสารใน โพรโพรลิส ว่ามีส่วนช่วยต้านไวรัสโควิด-19 เข้าสู่เซลล์ในร่างกาย และลดอัตราเสี่ยงของผู้ป่วยได้

        ดร.กรกนก ตั้งจิตมั่น อาจารย์สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และที่ปรึกษาด้านวิชาการ บริษัท เวลเนส เอเซีย จำกัด กล่าวว่า รายงานการวิจัย Biomedicine & Pharmacotherapy ฉบับเดือน มิถุนายน ค.ศ. 2021 เผยข้อมูลว่าโพรพอลิสได้ทดลองใช้ร่วมกับยารักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่โรงพยาบาล SAO RAFAEL SA ประเทศบราซิล ในคนไข้จํานวน 124 คน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 กินโพรพอลิส 400 มิลลิกรัมต่อวัน กลุ่มที่ 2 กินโพรพอลิส 800 มิลลิกรัมต่อวัน แล้วก็กลุ่มที่ 3 รักษาตามปกติ โดยผู้ป่วยที่กินโพรพอลิสทั้ง 2 กลุ่มจะมีจํานวนวันที่รักษาในโรงพยาบาลน้อยกว่า คือ เพียง 6-7 วัน เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้กินใช้เวลารักษา 12 วัน โดยผู้ป่วยโควิดที่เข้ารับการรักษาพบว่าผู้ป่วยโควิดรักษาหายเร็วขึ้นกว่าเท่าตัว และลดการเกิดไตวายเฉียบพลันได้ ถึง 80%

 

“โพรพอลิส” จากรังผึ้ง มีฤทธิ์ต้านไวรัสโควิด-19

        "สารบางชนิดที่อยู่ในโพรพอลิส มีศักยภาพที่ไปขัดขวางการจับของไวรัสกับ ACE2 บนเยื้อหุ้มเซลล์ ซึ่งเป็นโปรตีนที่ไวรัสใช้เป็นช่องทางเข้าสู่เซลล์ นอกจากนี้สารในโพรพอลิสยังสามารถที่จะไปยับยั้งให้โปรตีน TMPRSS2 นำสิ่งแปลกปลอมหรือไวรัส เข้าสู่ภายในเซลล์ของร่างกาย และที่สำคัญรายงานวิจัยระบุว่าสารบางชนิดในโพรพอลิสสามารถยับยั้งไม่ให้เม็ดเลือดขาวปล่อยไซโตไคน์ ซึ่งเป็นสารที่สามารถกระตุ้น ให้เกิดการอักเสบในบริเวณที่ติดเชื้อ ออกมามากเกินไป ดังนั้นเมื่อไซโตไคน์น้อยลง ผู้ป่วยโควิด-19 มีแนวโน้มที่จะมีอาการรุนแรงลดลง ลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้” ดร.กรกนก กล่าว

        ดร.กรกนก ยังกล่าวถึงรายงานในรายงานการวิจัย Biomedicine & Pharmacotherapy เพิ่มเติมว่า เมื่อไวรัสโควิด-19 เข้าสู่เซลล์แล้ว ไวรัสจะไปกระตุ้นให้เอนไซม์ PAK1 มีภาวะตื่นตัว ผลที่เกิดขึ้น คือภูมิคุ้มกันจะลดการทำงาน ซึ่งเหตุนี้จะทำให้ไวรัสสามารถเพิ่มจำนวน แพร่กระจายทำลายเซลล์มายิ่งขึ้น ทำให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 อาจมีอาการป่วยที่รุนแรงมากขึ้น แต่สารโพรพอลิสนั้นช่วยยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ PAK1 ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันกลับมาทำงานได้ตามปกติ

“โพรพอลิส” จากรังผึ้ง มีฤทธิ์ต้านไวรัสโควิด-19

        “โพรพอลิสสามารถไปขัดขวางไม่ให้ไวรัสจับกับ ACE2 อีกทั้งโพรพอลิสยังไปจัดการให้ TMPRSS2 หมดฤทธิ์ที่จะช่วยไวรัสเข้าสู่เซลล์ และยับยั้งกระบวนการอักเสบ ส่วนประโยชน์ของ “โพรพอลิส” ซึ่งเป็นสารจากธรรมชาติจะช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้ว ยังมีโอกาสติดโควิด 19 น้อยลง หรือหากติดเชื้อร่างกายก็ยังสามารถต่อสู้กับเชื้อโควิด19 และช่วยบรรเทาอาการป่วยโควิด19 ให้ลดลง ดร.กรกนก กล่าว

        ด้าน นายอรุณพร อนุกูลไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวลเนส เอเซีย จำกัด ผู้นำด้านโภชนบำบัด เพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน เผยว่า ได้จัดทำโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมภูมิคุ้มกันจากสารสกัดโพรพอลิส และสารสกัดกระชายขาวและสมุนไพรอื่นๆ โดยได้รับความร่วมมือกับทีมวิจัยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และพัฒนานวัตกรรมด้วยเซลล์ หรือ Laboratory of Cell-Based Assays and Innovations (CBAI) ภายใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการทดสอบประสิทธิภาพของตัวอย่างผลิตภัณฑ์ในการลดโอกาสและความเสี่ยงในการเข้าสู่เซลล์ร่างกายมนุษย์ของเชื้อไวรัสโควิด-19 และความสามารถในการต้านการอักเสบของตัวอย่างผลิตภัณฑ์ในเซลล์เยื่อบุปอดมนุษย์ ในห้องปฏิบัติการ จากผลการทดสอบในห้องทดลองพบว่าตัวอย่างผลิตภัณฑ์มีความสามารถในการลดการแสดงออกของยีน ACE2 และปริมาณโปรตีน ACE2 ซึ่งอาจมีความสามารถในการช่วยลดความเสี่ยงหรือโอกาสของ เชื้อไวรัสโควิด-19 เข้าสู่เซลล์ร่างกายมนุษย์ได้ อย่างมีนัยสำคัญ

 

“โพรพอลิส” จากรังผึ้ง มีฤทธิ์ต้านไวรัสโควิด-19

          "นับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่บริษัทฯได้ต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีการผสมผสานของสมุนไพรและสารธรรมชาติที่มีงานวิจัยรองรับอย่างโพรพอลิส สารสกัดกระชายขาว และสมุนไพรอื่นๆ ในรูปแบบของซอฟเจล และเม้าท์ สเปรย์ มาเสริมทัพ สร้างภูมิคุ้มกันรับมือกับโควิด 19 และได้จัดทำโครงการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ และกลุ่มเสี่ยงโดยนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ไปช่วยเหลือผู้ป่วยภาคสนาม ที่โรงงานไพฑูรย์กล่องกระดาษ จ.สมุทรสาคร" นายอรุณพร กล่าวทิ้งท้าย.