'มะเร็ง' สิทธิบัตรทอง รักษา ทุกโรงพยาบาลที่พร้อม

'มะเร็ง' สิทธิบัตรทอง  รักษา ทุกโรงพยาบาลที่พร้อม

ปรับระบบบริการเพื่อดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง)ให้สามารถเข้ารับการรักษาได้ทุกโรงพยาบาลที่มีความพร้อมตามหลักการ

161759484710

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  ปรับระบบบริการเพื่อดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง)ให้สามารถเข้ารับการรักษาได้ทุกโรงพยาบาลที่มีความพร้อมตามหลักการ " Cancer Anywhere หรือ “โรคมะเร็งไปไหนได้ทุกที่ก็ได้ที่พร้อม” ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2564 ภายใต้นโยบาย “ยกระดับบัตรทอง” ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ หนึ่งในโรงพยาบาลที่พัฒนาศักยภาพจัดตั้ง “ศูนย์รังสีรักษามะเร็ง” เพื่อร่วมดูแลผู้ป่วยมะเร็งในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1 เชียงใหม่ และเข้าร่วมให้บริการโรคมะเร็งไปไหนได้ทุกที่ก็ได้ที่พร้อมโดยผู้ป่วยมะเร็งสิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับรักษาได้โดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัว ครอบคลุมทั้งการผ่าตัด ให้ยาเคมีบำบัด ยาต้านฮอร์โมน ฉายรังสี รวมถึงตรวจติดตามหลังการรักษา ทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาโรคมะเร็งได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

161759474272

นพ.วรเชษฐ เต๋ชะรัก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ ระบุว่า เขตสุขภาพที่ 1 เชียงใหม่ มีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ราว 3,500 รายต่อปี ตั้ง “ศูนย์รังสีรักษามะเร็ง” ตั้งแต่ ปี 2562 ให้บริการครบวงจร ทั้งคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย รักษาโดยการผ่าตัด เคมีบำบัด ให้ยารักษามะเร็งแบบมุ่งเป้า ยาภูมิคุ้มกัน และรังสีรักษาโดยเครื่องฉายรังสีแบบปรับความเข้มแสง 4 มิติ เครื่องจำลองการฉายรังสีแบบ 4 มิติ และรักษาด้วยการฝังแร่ระบบ 3 มิติ ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาและลดการรอคิว ให้บริการฉายแสงผู้ป่วยได้เกือบ 700 รายต่อปี ลดการรอคิว เพิ่มโอกาสรักษา และลดอัตราเสียชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งได้

ขณะที่ “โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง” โรงพยาบาลเฉพาะทางด้านมะเร็ง  สังกัดกรมการแพทย์ ดูแลผู้ป่วยมะเร็งมา 27 ปี มีความพร้อมบริการรักษามะเร็งที่ครบวงจรในทุกมิติ ดำเนินตามนโยบายโรคมะเร็งไปไหนได้ทุกที่ก็ได้ที่พร้อมด้วยเช่นกัน  บริหารจัดการคิวรอการรักษาเชื่อมโยงบริการร่วมกับโรงพยาบาลใกล้เคียงที่มีศักยภาพด้านมะเร็ง ทำให้สามารถหาคิวที่สั้นที่สุดเพื่อดูแลผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาโดยเร็ว พร้อมทั้งพัฒนาพยาบาลผู้ประสานงาน (Nurse Coordinator) รองรับบริการผู้ป่วย จัดทำแอพพลิเคชัน LPCH EASY จัดเก็บข้อมูลการรักษาและเป็นช่องทางให้ผู้ป่วยจองคิวนัดหมายล่วงหน้า

161759476858

นพ.วีรวัต อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง กล่าวว่าผู้ที่เข้ามาตรวจคัดกรองและพบว่าเป็นมะเร็งระยะแรกจะสามารถเข้ารับการรักษาได้ทันที นั่นหมายความว่า เมื่อรู้เร็ว รักษาเร็ว ก็มีโอกาสที่จะรักษาให้หายขาดได้ นโยบายนี้ช่วยให้ผู้ป่วยไม่ต้องรอคิวการรักษายาวนานเหมือนในอดีตอีกต่อไป

161759478446

ขณะที่ “นายสวัสดิ์ เพชรทองคำ” อายุ 71 ปี ผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง  เป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้าย ที่เข้ารับการฉายแสงรักษา ที่ศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลนครพิงค์ กล่าวว่า ทราบว่าเป็นมะเร็งปอดระยะที่ 3-4 ไม่กี่เดือนที่ผ่านมา โดยต้องรับการฉายแสงทั้งหมด 30 ครั้ง และเคมีบำบัดอีก 8 ครั้งไม่ได้ต้องรอคิวนาน ตอนนี้รับการฉายแสงแล้ว 15 ครั้ง ได้รับบริการที่ดี ทั้งแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ เป็นสิ่งที่ดีมาก

161759486331