วัคซีน ‘SINOVAC’ 20,040 โดส ถึง รพ.สมุทรสาครแล้ว

วัคซีน ‘SINOVAC’ 20,040 โดส  ถึง รพ.สมุทรสาครแล้ว

รถตู้เก็บความเย็นซึ่งได้รับมอบหมายจาก ก.สาธารณสุข ได้นำวัคซีนโควิด 19 ล็อตแรก ยี่ห้อ "SINOVAC" จำนวน 20,040 โดส มาส่งมอบให้กับโรงพยาบาลสมุทรสาครแล้ว สำหรับในส่วนที่เหลือจะทยอยตามมาในล็อตต่อไป

ภายหลังจาก วัคซีนโควิด-19 ของ Sinovac (ซิโนแวค) จำนวน 200,000 แสนโดสแรก และวัคซีน AstraZeneca (แอสตราเซเนกา) เข้ามาถึงไทย 117,000 โดส รวมแล้ว 317,000 โดส คาดบุคลากรการแพทย์ด่านหน้าที่สมัครใจฉีดวัคซีน ประมาณ 32,000 คน ใช้เวลาตรวจสอบและพร้อมฉีด ไม่เกินวันที่ 28 ก.พ.


ล่าสุด แฟนเพจเฟซบุ๊ก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร ระบุว่า วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 รถตู้เก็บความเย็นของบริษัทเอกชน ซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข ได้นำวัคซีนโควิด 19 ล๊อตแรก ยี่ห้อ SINOVAC จำนวน 20,040 โดส มาส่งมอบให้กับโรงพยาบาลสมุทรสาคร โดยมี นายแพทย์ธนพัฒน์ พวงเพชร นายแพทย์ชำนาญการ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสมุทรสาคร เป็นผู้รับมอบ

161441155530

พร้อมด้วยทีมแพทย์ พยาบาล และเภสัชกร โดยวัคซีนทั้งหมดนี้เมื่อมาถึงโรงพยาบาลสมุทรสาครแล้ว ก็ถูกนำไปเก็บไว้ที่คลังเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม เพื่อตรวจนับแล้วรีบนำเข้าตู้แช่เย็นในอุณหภูมิ 2 – 8 องศาเซลเซียส และมีการรายงานอุณหภูมิผ่านระบบออนไลน์ทุก 20 นาที สำหรับในส่วนที่เหลือจะทยอยตามมาในล็อตต่อไป จนครบตามจำนวนที่โรงพยาบาลสมุทรสาครได้รับมอบทั้งหมดประมาณ 25,000 โดส
นายแพทย์ธนพัฒน์ พวงเพชร นายแพทย์ชำนาญการ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสมุทรสาคร กล่าวว่า วัคซีนที่ได้รับมานี้ จะต้องนำไปเก็บที่ตู้เก็บความเย็นอุณหภูมิ 2 – 8 องศาเซลเซียส 

ส่วนการจัดลำดับการฉีดวัคซีนโควิด 19 จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เริ่มจากบุคลากรและผู้นำระดับจังหวัด ตลอดจนกลุ่มตัวอย่างของกลุ่มเสี่ยงจำนวน 159 คน จากนั้นนับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม เป็นต้นไป จะทยอยฉีดให้กับบุคลการทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ด่านหน้า อสม. และกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ในระบบสาธารณสุข กระทั่งในเดือนพฤษภาคม ก็คาดว่าจะเริ่มฉีดให้กับประชาชนทั่วไป โดยทั้งนี้การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 นั้น ขอยืนยันว่าเป็นกระบวนการในการป้องกันโควิด 19 ที่ปลอดภัย และไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใด จึงขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในระบบสาธารณสุขและเข้ารับการฉีดวัคซีนตามลำดับขั้นตอนที่สาธารณสุขได้กำหนดไว้

161441125324