ดาวน์ซินโดรม.. รู้ก่อน ลดความเสี่ยงได้

ดาวน์ซินโดรม.. รู้ก่อน ลดความเสี่ยงได้

ดาวน์ซินโดรม.. รู้ก่อน ลดความเสี่ยงได้

เมื่ออายุมากขึ้นคุณแม่ตั้งครรภ์มักเกิดความกังวลกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยพบว่าทารกที่เป็นดาวน์ซินโดรมประมาณ 1 ใน 350 คน เกิดในคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป

            นพ.ประสิทธิ์ วิริยะกิจไพบูลย์  สูตินรีแพทย์  ศูนย์แม่และเด็ก โรงพยาบาลหัวเฉียว กล่าวว่า ดาวน์ซินโดรม หรือ กลุ่มอาการดาวน์ เป็นโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของโคโมโซมแท่งที่ 21 เกินมา ซึ่งหญิงตั้งครรภ์ยิ่งอายุมากขึ้นความเสี่ยงที่จะให้กำเนิดบุตรที่เป็นดาวน์ซินโดรมก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดยอาจส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการทางสมองล่าช้า ภาวะไอคิวต่ำกว่าปกติ พูดช้า หน้าตามีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากปกติทั่วไป นอกจากนี้เด็กกลุ่มนี้อาจมีปัญหาสุขภาพหลายอย่างและอายุขัยเฉลี่ยสั้นกว่าปกติ

            ปัจจุบันการตรวจดาวน์ซินโดรมของทารกในครรภ์สามารถทำได้หลายวิธีและมีความแม่นยำแตกต่างกันไป ได้แก่ การเจาะน้ำคร่ำ เป็นวิธีที่แม่นยำมาก โดยใช้เข็มขนาดเล็กเจาะผ่านทางหน้าท้องเพื่อดูดเอาน้ำคร่ำออกมาตรวจเพื่อหาความผิดปกติทางพันธุกรรม การตรวจNIPT โดยการตรวจเลือดของมารดา เพื่อหา DNA ของลูกที่ลอยปะปนอยู่ในเลือดมารดา ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่มีความปลอดภัยและมีความแม่นยำสูงถึง99% การตรวจอัลตราซาวด์ร่วมกับการเจาะเลือดมารดา โดยดูลักษณะของทารกในครรภ์และตรวจสารบ่งชี้ต่างๆ จากมารดา ซึ่งวิธีนี้สามารถทำได้ง่าย รู้ผลไว แต่มีความแม่นยำต่ำ และการเจาะเลือดมารดาอย่างเดียว เพื่อตรวจคัดกรองความผิดปกติของสารที่ถูกสร้างขณะตั้งครรภ์ซึ่งผลอาจไม่แม่นยำ

            อย่างไรก็ตาม โอกาสที่จะมีบุตรเป็นดาวน์ซินโดรมสามารถเกิดขึ้นได้กับหญิงตั้งครรภ์ทุกวัย หากกำลังตั้งครรภ์หรือวางแผนมีบุตรควรปรึกษาแพทย์และฝากครรภ์กับแพทย์ผู้ชำนาญการ เพื่อการตรวจคัดกรองในคุณแม่ตั้งครรภ์ว่า มีความเสี่ยงสูงหรือต่ำที่ลูกจะเกิดภาวะดาวน์ซินโดรมได้

         ศูนย์แม่และเด็ก โรงพยาบาลหัวเฉียว ให้บริการตรวจวินิจฉัย ดูแลรักษา รวมทั้งให้ความรู้และคำแนะนำแก่      คุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์จนถึงหลังคลอดบุตร พร้อมให้การดูแลลูกน้อยอย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้การรักษาครอบคลุมทุกโรคทางนรีเวช ทั้งการผ่าตัดเปิดหน้าท้องและการผ่าตัดผ่านกล้อง