'การหย่าร้าง' ทำให้คนมีความสุขหรือ?

'การหย่าร้าง' ทำให้คนมีความสุขหรือ?

งานวิจัยชุดนี้ มีข้อหนึ่งสรุปว่า คู่แต่งงานที่ไร้สุขราว 2 ใน 3 หากประวิงเวลาออกไป ไม่"หย่าร้าง"หรือแยกกันอยู่ในทันที จะกลับมาเป็นคู่แต่งงานสุขสันต์ได้ใน 5 ปีให้หลัง