SIT TO STAND นวัตกรรมสูงวัย ลุก นั่งสบาย

SIT TO STAND นวัตกรรมสูงวัย ลุก นั่งสบาย

ศูนย์วิจัยเพื่อการออกแบบฯ มธ. คิดค้นนวัตกรรมสูงวัย Sit to Stand ลุกนั่งออกกำลังด้วยตนเอง เพื่อช่วยสร้างกล้ามเนื้อ- ข้อต่อให้แข็งแรง เพิ่มสุขภาพที่ดี

ด้วยวัยที่เปลี่ยนไป การจะลุก-นั่งยืนคงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ หรือแม้แต่คนในวัยทำงานที่ต้องนั่งทำงานเป็นเวลานานๆ บางครั้งจะลุกขึ้นก็อาจจะไม่กระฉับกระเฉงเหมือนเดิม

ศูนย์วิจัยเพื่อการออกแบบและพัฒนาต้นแบบทางวิศวกรรมอย่างสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ได้ออกแบบ SIT-TO-STAND นวัตกรรมเครื่องออกกำลังกายลุก-นั่ง ที่ผู้สูงอายุสามารถใช้ออกกำลังกายได้ด้วยตนเองเพียงปรับระดับเก้าอี้และแรงเสริมให้เหมาะสมกับผู้ใช้งาน

160084353323

ว่ากันว่า เจ้าเครื่องออกกำลังกายสูงวัย Sit to Stand  ได้มีการศึกษาวิจัย พบว่า จะช่วยส่งเสริมการเคลื่อนไหวอย่างเป็นธรรมชาติ และไม่จำกัดการเคลื่อนไหวในการลุกยืน ทั้งยังสามารถลดแรงกระทำกับพื้นสูงสุด ในระยะเริ่มต้นได้ซึ่งช่วยพยุงให้ผู้ใช้งานยืนได้ง่ายขึ้น

เป็นการออกแบบเพื่ให้ผู้สูงอายได้ออกกำลัง เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อส่วนล่างและข้อต่อต่างๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดความเสี่ยงของการล้มและโรคภัยต่างๆ

นอกจากนั้น ยังมีPartial Weight Sopport ระบบพยุงน้ำหนัก โดยการควบคุมตัวลิเนีย แอคทูเอเตอร์ สามารถช่วยพยุงน้ำหนักได้ระหว่าง 18-50 กิโลกรัม ปรับแรงได้9 ระดับ ระดับแรงช่วยพยุงน้ำหนัก 18 กิโลกรัม และเพิ่มแรงช่วยพยุงทุกๆ 4 กิโลกรัมในแต่ละระดับ ซึ่งสามารถคำนวณแปรับแรงพยุงน้ำหนักตามความสามารถและน้ำหนักของผู้ใช้ รวมถึงมีรีโมทคอนโทรให้ความสะดวกในการปรับแรงช่วยพยุง ช่วยในการยืนอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม Sit to Stand นี้ ได้ผ่านการทดสอบทั้งทางด้านวิศวกรรมและทางกายภาพเพื่อให้แน่ใจว่าส่วนประกอบทั้งหมดจะไม่แตกหัก เสียหาย ในขณะใช้งาน ซึ่งรับรองได้ว่าเครื่องมือมีความแข็งแรง และขะไมเ่กิดความเสียหายหรือก่อให้เกิดการสูญเสีย หรือบาดเจ็บได้

160084355958

ถือเป็นอีกหนึ่งผลงานของเหล่านักวิจัย นิสิตนักศึกษาที่ได้ร่วมกันพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรม อันนำไปสู่การเป็น start up มีจำหน่าย ช่วยดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ โดยไม่ต้องจ่ายในราคาที่แพง โดยเครื่อง Sit to Stand นี้จัดจำหน่ายเครื่องละ35,000 บาท สนใจติดต่อไปได้ที่ ศูนย์วิจัยเพื่อการออกแบบและพัฒนาต้นแบบทางวิศวกรรมอย่างสร้างสรรค์