แนะแนวทางเที่ยวไทยปลอดโควิด-19

แนะแนวทางเที่ยวไทยปลอดโควิด-19

สธ.แนะยึด 11 ข้อปฏิบัติ คนไทยเที่ยวช่วงหยุดยาวให้ปลอดภัยจากโควิด -19

          เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ที่กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ในการแถลงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค(คร.) กล่าวว่า ในอีก 1 สัปดาห์จะมีการหยุดยาวต่อเนื่อง 4 วันจึงมีคำแนะนำการท่องเที่ยวในประเทศท่ามกลางสถานการณ์โรคโควิด-19ในประเทศที่ค่อนข้างดี เพื่อจะได้ท่องเที่ยวปลอดภัย เป็นการช่วยภาคธุรกิจที่กระทบหนักที่สุดนับตั้งแต่มีการระบาดของโรค โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักท่องเที่ยวควรยึด 11 ข้อปฏิบัติ คือ 1. ติดตามสถานการณ์ ข้อมูล ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการระบาด 2.เลือกบริษัทนำเที่ยว หรือเลือกสถานที่ท่องเที่ยวรวมถึงร้านค้าที่มาตรการป้องกันโรคได้มาตรฐาน 3.วัดไข้ทุกวัน และสังเกตอาการทางสุขภาพของตัวเองทุกวัน

       4.หากมีไข้37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ควรอยู่บ้าน หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้อื่น 5.หลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่แออัด 6.บันทึกประวัติการเข้าออกสถานที่ด้วยแอพพลิเคชั่น 7.สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 8.ล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ 9.หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า ตา จมูก ปาก 10.รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ และ11.ใช้เทคโนโลยีเพื่อลดความเสี่ยงในการท่องเที่ยว เช่น แอพฯจองคิวล่วงหน้า หรือการตรวจสอบสถานที่ท่องเที่ยวที่จะไปว่ามีคนหนาแน่นหรือไม่

        ส่วนสถานประกอบการ ควรจะปฏิบัติ คือ ศึกษาข้อมูลด้านสาธารณสุข จัดการคัดกรองด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายให้ผู้รับบริการ และพนักงาน บันทึกประวัติการเข้าออกสถานที่ กำหนดให้ผู้บริการและพนักงานสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า กำหนดจำนวนผู้รับบริการตามขนาดพื้นที่ เพื่อลดความแออัด ควรจะ 10 ตารางเมตรต่อคน จัดเตรียมสถานที่ โดยคำนึงถึงการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 2 เมตร จัดสถานที่ให้มีจุดให้บริการล้างมือหรือบริการแอลกอฮอล์ให้ทั่วถึง เพิ่มรอบความถี่ในการทำความสะอาด และจัดระบบระบายอากาศให้ถ่ายเท 


        “สถานการณืโรคโควิด-19ในประเทศไทยตอนนี้ค่อนข้างดี ขอให้คนไทยใช้ชีวิตอย่างมีสติ เพื่อให้เศรษฐกิจ การใช้ชีวิตประจำวันจะได้ไปต่อไป ช่วยกันกินของไทย ใช้ของไทย และเที่ยวเมืองไทย เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนทั้งเศรษฐกิจและสังคม”นพ.ธนรักษ์กล่าว