สถาบันมะเร็งแห่งชาติ แจ้งเตือนข่าวปลอม 'กินผักไฮโดรโพรนิกส์แล้วเป็นมะเร็ง'

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ แจ้งเตือนข่าวปลอม 'กินผักไฮโดรโพรนิกส์แล้วเป็นมะเร็ง'

กรมการแพทย์ โดย "สถาบันมะเร็งแห่งชาติ" ให้ข้อมูลทางวิชาการ กรณีโลกออนไลน์แชร์ประเด็น “กินผักไฮโดรโพรนิกส์แล้วเป็นมะเร็ง”

ตามที่มีข่าวปรากฏตามสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็น “กินผักไฮโดรโพรนิกส์แล้วเป็นมะเร็ง” นั้น กรมการแพทย์ โดย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้ตรวจสอบข้อมูลวิชาการพบข้อเท็จจริง คือ ไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics) เป็นการปลูกพืชโดยให้รากพืชสัมผัสกับสารละลายธาตุอาหารโดยตรง ปัจจุบันยังไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์หรืองานวิจัยที่ยืนยันแน่ชัดว่าการบริโภคผักไฮโดรโปนิกส์ทำให้เป็นโรคมะเร็ง 

นายแพทย์สมศักดิ์  อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ตามที่มีความกังวลว่าผักไฮโดรโปนิกส์จะสะสมสารไนเตรทส่งผลให้เพิ่มความเสี่ยงโรคมะเร็งต่อผู้บริโภคนั้น ในความเป็นจริงทั้งผักไฮโดรโปนิกส์และผักที่ปลูกในดินล้วนมีสารไนเตรทตกค้างอยู่ อีกทั้งความเข้มข้นของสารไนเตรทในผักยังขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ชนิดของพืช ความเข้มข้นของสารละลายธาตุอาหาร สภาพแวดล้อมและฤดูกาลในการปลูกซึ่งพื้นที่เขตร้อนแสงแดดมากจะทำให้สารไนเตรทจะสลายตัวได้เร็วจึงยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดเกี่ยวกับปริมาณไนเตรทที่ตรวจพบในผักไฮโดรโปนิกส์

159646062623

อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนสารไนเตรทเป็นสารก่อมะเร็งในพืชผักนั้นเป็นไปได้น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับสารไนเตรทจากอาหารประเภทเนื้อสัตว์แปรรูป ดังนั้น เรายังคงสามารถบริโภคผักไฮโดรโปนิกส์ได้แต่ควรล้างทำความสะอาดอย่างถูกวิธีก่อนรับประทานเสมอ ข้อมูลของข่าวดังกล่าวจึงอาจทำให้ประชาชนตื่นตระหนกและเข้าใจคลาดเคลื่อน

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวเสริมว่า แนวทางการลดไนเตรทในพืชผักก่อนการบริโภคคือนำผักไปต้มในน้ำเดือดหรือนึ่งเป็นเวลา 10 นาที สามารถช่วยลดค่าไนเตรทในผักได้ อีกทั้งการแช่ผักในน้ำเปล่า น้ำเกลือ และด่างทับทิม ก็มีแนวโน้มที่จะช่วยทำให้ค่าไนเตรทลดลงด้วยเช่นกัน

สิ่งสำคัญไม่ว่าจะบริโภคผักไฮโดรโปนิกส์หรือผักที่ปลูกในดิน เราควรเลือกบริโภคผักให้มีความหลากหลายและล้างผักให้สะอาดทุกครั้งเพื่อให้ได้สารอาหารและประโยชน์สูงสุด

159646062721