พื้นที่กรุงเทพ เสี่ยงฝนตกหนัก ร้อยละ 60 ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ ไม่เกินมาตรฐาน

พื้นที่กรุงเทพ เสี่ยงฝนตกหนัก ร้อยละ 60 ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ ไม่เกินมาตรฐาน

ค่าฝุ่นวันนี้ ค่า PM 2.5 กทม. วันที่ 11 มิถุนายน 2567 ไม่เกินค่ามาตรฐาน คุณภาพอากาศดี กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศวันนี้ พื้นที่กรุงเทพ เสี่ยงมีพายุฝนตกหนักร้อยละ 60 ของพื้นที่

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศวันนี้ พื้นที่กรุงเทพ เสี่ยงมีพายุฝนตกหนักร้อยละ 60 ของพื้นที่ "ค่าฝุ่นวันนี้" ค่า PM 2.5 กทม. วันที่ 11 มิถุนายน 2567 ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครขอรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)

  • ตรวจวัดได้ 6.8-22.1 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) พบว่าไม่เกินมาตรฐานทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัด (มาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.)

ดัชนีคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานคร

  • ส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพอากาศดีมาก

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์สภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ 

  • อุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียส 
  • อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส 
  • ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (คาดการณ์แนวโน้มสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อฝุ่นPM2.5 โดยสภาพทางอุตุนิยมวิทยา)

ในช่วงวันที่ 10 - 19 มิ.ย. 67 อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และปัจจัยการระบายอากาศซึ่งอยู่ในเกณฑ์ “ดี-ดีมาก” ส่งผลให้ ความเข้มข้นของฝุ่นละอองมีแนวโน้มต่ำ แม้ว่าชั้นบรรยากาศใกล้ผิวพื้นมีลักษณะค่อนข้างปิด และคาดการณ์วันนี้ มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่

จากการตรวจสอบข้อมูลจุดความร้อน (hotspot) ผ่านดาวเทียม จากหน่วยงาน NASA 

  • ไม่พบจุดความร้อนที่ดาวเทียมตรวจพบค่าความร้อนสูงผิดปกติจากค่าความร้อนบนผิวโลกบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร

พื้นที่กรุงเทพ เสี่ยงฝนตกหนัก ร้อยละ 60 ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ ไม่เกินมาตรฐาน

พื้นที่กรุงเทพ เสี่ยงฝนตกหนัก ร้อยละ 60 ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ ไม่เกินมาตรฐาน

ตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน ได้ผ่านทาง

Facebook: สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร 
Facebook: กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม
Facebook: กรุงเทพมหานคร
LINE ALERT
LINE OA @airbangkok