ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกัน 'มะเร็งปากมดลูก' ฟรี ให้เด็กหญิงชาวไทย

ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกัน 'มะเร็งปากมดลูก' ฟรี ให้เด็กหญิงชาวไทย

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ชวนเด็กหญิงชาวไทย อายุตั้งแต่ 12 ปี ถึงก่อนอายุ 15 ปี ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกัน "มะเร็งปากมดลูก" ชนิด 4 สายพันธุ์ ฟรี เช็กเงื่อนไขที่นี่ครบ

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดให้ ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกัน "มะเร็งปากมดลูก" ชนิด 4 สายพันธุ์ ฟรี ให้บริการวัคซีนในวันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ (รอบฉีดวัคซีน วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2566) เวลา 09.00 - 11.00 น. และเวลา 13.00 - 15.00 น.

  • เงื่อนไขการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน "มะเร็งปากมดลูก" ฟรี 

เด็กหญิงชาวไทย ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จนถึงก่อนอายุ 15 ปีบริบูรณ์

  • สถานที่ให้บริการ

คลินิกเสริมภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์การท่องเที่ยว ตึกอำนวยการสถานเสาวภา สภากาชาดไทย ชั้นล่าง

 

  • ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกัน "มะเร็งปากมดลูก" ได้เมื่อไหร่ ?

เปิดลงทะเบียนวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. จนกว่าจะเต็มจำนวน ลงทะเบียน (คลิกที่นี่)

ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกัน 'มะเร็งปากมดลูก' ฟรี ให้เด็กหญิงชาวไทย

หมายเหตุ :

• สงวนสิทธิ์สำหรับเด็กที่ไม่เคยได้รับวัคซีน HPV มาก่อน หรือ ได้รับวัคซีนไม่ครบ 2 เข็มเท่านั้น

• การลงทะเบียน : ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันเข้ารับบริการวัคซีน 2 วัน

• กรุณามาก่อนเวลานัดหมาย 30 นาที ตามวันและเวลาที่ได้ลงทะเบียนไว้ หากมาไม่ตรงตามนัดถือว่าสละสิทธิ์

• เด็กที่มารับการฉีดวัคซีน HPV ต้องมีผู้ปกครองมาด้วยทุกครั้ง

 

• กรุณานำบัตรประชาชน และสมุดวัคซีนเด็กมาด้วย

• กรณีที่เคยฉีดวัคซีน HPV ชนิด 2 หรือ 4 สายพันธุ์ มา 1 เข็มแล้ว กรุณานำประวัติการฉีดวัคซีน HPV เข็มแรกมาด้วย โดยต้องเว้นระยะห่าง 6 เดือนขึ้นไปจึงสามารถเข้ารับวัคซีนเข็มถัดไปได้

• กรณีตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่าไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้ารับวัคซีน

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์