โควิดสัปดาห์นี้ ยอดผู้ติดเชื้อรายสัปดาห์ 2,632 ราย เสียชีวิต 64 ราย

โควิดสัปดาห์นี้ ยอดผู้ติดเชื้อรายสัปดาห์ 2,632 ราย เสียชีวิต 64 ราย

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 14 - 20 พ.ค.66 พบผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล (รายสัปดาห์) จำนวน 2,632 ราย เฉลี่ยรายวัน ผู้เสียชีวิต (รายสัปดาห์) จำนวน 64 ราย

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566  กรมควบคุมโรค  รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19  รายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 14 - 20 พฤษภาคม 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายสัปดาห์ 

- ผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล (รายสัปดาห์) จำนวน 2,632 ราย : เฉลี่ยรายวัน จำนวน 376 ราย/วัน

- ผู้เสียชีวิต (รายสัปดาห์) จำนวน 64 ราย : เฉลี่ยรายวัน จำนวน 7 ราย/วัน

- ผู้ป่วยสะสม 15,069 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566) เสียชีวิตสะสม 384 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566)

- ผู้ป่วยปอดอักเสบ 401 ราย

- ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 226 ราย

โควิดสัปดาห์นี้ ยอดผู้ติดเชื้อรายสัปดาห์ 2,632 ราย เสียชีวิต 64 ราย

 

 

ส่วนจำนวนการให้ "วัคซีนโควิด-19" ณ วันที่ 20 พ.ค.2566 มีการให้วัคซีนสะสม 144,951,341 โดส เพิ่มขึ้น 0 โดส ดังนี้

วัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 57,233,919 โดส เพิ่มขึ้น 0 โดส

วัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 53,730,348 โดสเพิ่มขึ้น 0 โดส

ตั้งแต่เข็มที่ 3 ขึ้นไป 33,987,074 โดส เพิ่มขึ้น 0 โดส

โควิดสัปดาห์นี้ ยอดผู้ติดเชื้อรายสัปดาห์ 2,632 ราย เสียชีวิต 64 ราย