ฝุ่น PM 2.5 เชียงราย สถานการณ์ล่าสุด 18 อำเภอเช้านี้ (29 มี.ค.66)

ฝุ่น PM 2.5 เชียงราย สถานการณ์ล่าสุด 18 อำเภอเช้านี้ (29 มี.ค.66)

สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 เชียงราย ล่าสุดวันนี้ (29 มี.ค.2566) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รายงานคุณภาพอากาศใน 18 อำเภอเช้านี้

สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 เชียงราย ล่าสุดวันนี้ (29 มี.ค.2566) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รายงานคุณภาพอากาศใน 18 อำเภอ ซึ่งอยู่ในระดับสีแดง (คือค่าฝุ่นตั้งแต่ 91 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรขึ้นไป) มีผลกระทบต่อสุขภาพ พร้อมแนะประชาชนสวมหน้ากาก รวมทั้งลดการทำกิจกรรมนอกบ้าน

สรุปสถานการณ์ค่าฝุ่น PM 2.5 เชียงรายใน 18 อำเภอ (ข้อมูล ณ เวลา 9.00 น. วันที่ 29 มี.ค.2566)

1.อ.เมืองเชียงราย 169

2.อ.แม่สาย 339

3.อ.เชียงของ 198

4.อ.ขุนตาล 175

5.อ.ดอยหลวง 116

6.อ.ป่าแดด 164

7.อ.พญาเม็งราย 226

8.อ.พาน 212

9.อ.เวียงชัย 158

10.อ.เชียงแสน 165

11.อ.เทิง 129

12.อ.เวียงป่าเป้า 216

13.อ.เวียงเชียงรุ้ง 187

14.อ.เวียงแก่น 282

15.อ.แม่จัน 348

16.อ.แม่ฟ้าหลวง 288

17.อ.แม่สรวย 231

18.อ.แม่ลาว 284

 

ฝุ่น PM 2.5 เชียงราย สถานการณ์ล่าสุด 18 อำเภอเช้านี้ (29 มี.ค.66)

 

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) ชี้แจงกรณีที่มีผู้เผยแพร่ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ ความว่า "ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ต้องถูกปิดเพราะหมอกควันบดบังทัศนวิสัยเกินไป"

ทั้งนี้ ข้อความดังกล่าวไม่เป็นความจริง ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ ขอความร่วมมือไม่เผยแพร่ต่อ เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสาธารณชนต่อไป

ด้าน ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาค 3 อัปเดตสถานการณ์ไฟป่า และ PM 2.5 โดยทาง จ.เชียงราย ได้ดำเนินการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา 3 มาตราการ ได้แก่ 

  • มาตรการที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงพื้นที่เปิดบริการ Safety zone  211 แห่ง คลินิกมลพิษ 19 แห่ง (On site  4 แห่ง) แจกหน้ากากอนามัย N95 พร้อมทั้งกำชับแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านประสานผู้นำในชุมชนในพื้นที่ รวมถึงให้ทุกภาคส่วนราชการหน่วยงานติดตั้งสเปรย์หมอกน้ำและทำห้องปลอดฝุ่นเพื่อบริการประชาชน
  • มาตรการที่ 2 การป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง เพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนการดับไฟทันทีและเร็วที่สุด พร้อมทำแนวกันไฟลุกลาม ดับไฟสะสมแล้ว 1,236 ครั้ งทำแนวกันไฟสะสมแล้ว 4,692 กิโลเมตร เพิ่มรอบฉีดพ่นน้ำละอองล้างถนนในพื้นที่เศรษฐกิจแหล่งชุมชน พื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ทำถนนจำนวน 3 รอบ ต่อวันผลสะสม 548 ครั้ง และปฏิบัติการฝนหลวงแล้ว 2 ครั้ง
  • มาตรการที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการมลพิษสร้างการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เช่นการแจ้งเตือนสถานการณ์ให้คำแนะนำการปฏิบัติ และผลการดำเนินงานของภาครัฐและภาคีเครือข่าย พร้อมรายงานผลคดีผลการดำเนินคดี ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึ งผ่านสื่อทุกช่องทาง พร้อมทั้งเพิ่มรอบประกาศเสียงตามสายประชาสัมพันธ์ การห้ามเผาอย่างน้อยวันละ 2 รอบ รวมถึงการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าและอาสาสมัคร และการมอบเงินให้แก่ผู้ปฏิบัติงานไฟป่าที่ได้รับบาดเจ็บ