โควิดวันนี้ 21 มี.ค.66 ยอดผู้ติดเชื้อรายสัปดาห์ ผู้เสียชีวิต ยอดสะสมล่าสุด

โควิดวันนี้ 21 มี.ค.66 ยอดผู้ติดเชื้อรายสัปดาห์ ผู้เสียชีวิต ยอดสะสมล่าสุด

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 12-18 มีนาคม 2566 พบผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล (รายสัปดาห์) จำนวน 178 ราย ผู้เสียชีวิต (รายสัปดาห์) จำนวน 5 ราย

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 12-18 มีนาคม 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล (รายสัปดาห์) จำนวน 178 ราย : เฉลี่ยรายวัน จำนวน 25 ราย/วัน

- ผู้เสียชีวิต (รายสัปดาห์) จำนวน 5 ราย : เฉลี่ยรายวัน จำนวน 1 ราย/วัน

- ผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาล สะสม 4,563 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566)

- ผู้เสียชีวิต สะสม 260 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566)

ทั้งนี้ ผู้ป่วยปอดอักเสบอยู่ที่ 44 ราย และผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 23 ราย

อัปเดตการได้รับวัคซีนโควิด-19 (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2566)

  • เข็ม 1 สะสม 57,231365 โดส ครอบคลุม 82.28%
  • เข็ม 2 สะสม 53,726,701 โดส ครอบคลุม 74.24%
  • เข็ม 3 สะสม 33,965,757 โดส

ยอดรวม 144,923,823 โดส

 

โควิดวันนี้ 21 มี.ค.66 ยอดผู้ติดเชื้อรายสัปดาห์ ผู้เสียชีวิต ยอดสะสมล่าสุด

 

โควิดวันนี้ 21 มี.ค.66 ยอดผู้ติดเชื้อรายสัปดาห์ ผู้เสียชีวิต ยอดสะสมล่าสุด