เคล็ด(ไม่)ลับ สร้างดีเอ็นเอ 'EGCO' 'บริหารคน' บนความต่างระหว่าง Gen

เคล็ด(ไม่)ลับ สร้างดีเอ็นเอ 'EGCO' 'บริหารคน' บนความต่างระหว่าง Gen

เผยเคล็ดลับ 30 ปี 'EGCO' บริหารทรัพยากรบุคคล สร้างดีเอ็นเอ ผ่าน 5 Core Values ตอบโจทย์การทำงาน ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ลดช่องว่างระหว่างวัย ขับเคลื่อนเป้าหมายองค์กร

สิ่งสำคัญที่ทำให้องค์กรเดินหน้าไปสู่ความสำเร็จ นอกจากผู้นำ อย่างผู้บริหารที่ทำหน้าที่เคลื่อนทัพให้องค์กรเดินไปสู่เป้าหมายแล้ว บุคลากรภายในองค์กร หรือพนักงาน ยังถือเป็นฟันเฟืองสำคัญ ที่จะทำให้บริษัทประสบความสำเร็จ ปัจจุบันจึงพบว่า หลายองค์กรมีการปรับเปลี่ยนการรูปแบบการทำงาน สวัสดิการ เพื่อให้สอดรับการใช้ชีวิตของคนยุคใหม่มากขึ้น

 

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นบริษัทสัญชาติไทยที่มีอายุกว่า 30 ปี พนักงานรวมทั้งเครือกว่า 936 คน และหากดูเฉพาะสำนักงานใหญ่ มีจำนวนกว่า 264 คน เรียกว่าส่วนใหญ่เป็นพนักงานกลุ่มเจน Y กว่า 52 % เจน X ราว 39 % เจน Z ราว 5 % และ Baby Boomer ราว 4 %

 

แน่นอนว่า นอกจากการคัดเลือกคนให้ตอบโจทย์ความต้องการของบริษัทฯ แล้ว การบริหารทรัพยากรบุคคล ให้ทุกเจนเนอเรชั่น ทำงานและขับเคลื่อนองค์กรไปพร้อมกันได้เป็นสิ่งสำคัญ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพและให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิต Work life balance ของพนักงานอีกด้วย

 

 

เคล็ด(ไม่)ลับ สร้างดีเอ็นเอ \'EGCO\' \'บริหารคน\' บนความต่างระหว่าง Gen

 

5 Core Values

 

อุรุวสี สุประกอบ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO เผยถึงการคัดเลือกบุคลากรและการถ่ายทอดดีเอ็นเอของ EGCO กับ “กรุงเทพธุรกิจ”ว่า นอกจากการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจขององค์กร ความต้องการของหน่วยงาน และวัฒนธรรมขององค์กร เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตของบริษัททั้งในและต่างประเทศแล้ว

 

ยังได้พิจารณาถึงคุณลักษณะส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับค่านิยมหลัก (Core Values) ขององค์กร 5 ด้าน ที่เราเรียกย่อ ๆ ว่า 'T-R-I-E-S' เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ได้แก่ Teamwork ทำงานเป็นทีม , Result-Oriented มุ่งผลสำเร็จของงาน , Innovation คิดเชิงวัฒนธรรม , Ethics & Integrity ซื่อสัตย์ โปร่งใส และ Stakeholder Concerns ใส่ใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างไรก็ตาม หากข้อไหนที่ไม่ตรงกับ Core Values ก็ไม่ได้ปัดตก แต่จะมีการสัมภาษณ์เพิ่มเติม

 

“ขณะเดียวกัน การสร้างดีเอ็นเอของ EGCO ต้องลิงค์กับ Core Values เบื้องต้นจะมีเรื่องของการปฐมนิเทศ ให้เข้าใจว่า EGCO มีความเป็นมา วัฒนธรรมอย่างไร เพื่อให้เรียนรู้และปรับตัวตาม รวมถึงจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น พาไปดูโรงไฟฟ้า โซลาร์รูฟท็อป ทานอาหาร ขณะที่การจัดกิจกรรมภายในจะลิงค์กับ Core Values ทุกครั้ง เช่น การจัดงาน Innovation ต่อเนื่อง 5 ปี เพื่อส่งเสริมด้านความคิดสร้างสรรค์และสร้างดีเอ็นเอ”

 

เคล็ด(ไม่)ลับ สร้างดีเอ็นเอ \'EGCO\' \'บริหารคน\' บนความต่างระหว่าง Gen

 

“หลักการคัดเลือกบุคลากร ในการเปิดรับตำแหน่งว่าง คือ ดูคนภายในก่อนว่าสามารถ Rotate ได้หรือไม่ หาก Rotate จากในกลุ่มได้ก็จะให้ลำดับความสำคัญตรงนั้นก่อน สัมภาษณ์คนในก่อนเพื่อให้เขามีโอกาสได้เจริญก้าวหน้า ขณะที่บางตำแหน่งก็จะเปิดรับจากภายในและภายนอกพร้อมๆ กัน”

 

ลดช่องว่างระหว่างเจนเนอเรชั่น

 

ปัจจุบัน พนักงานของ EGCO เฉพาะที่สำนักงานใหญ่ซึ่งมีกว่า 264 คน โดยเป็นกลุ่มเจนเนอเรชั่น Y เยอะที่สุดราว 52 % เรียกได้ว่ามีช่องว่างระหว่างวัยค่อนข้างมาก โดยเฉพาะกับกลุ่ม Baby Boomer 

 

'อุรุวสี' เผยว่า เราต้องปรับตัวเองเพื่อทำอย่างไรให้คนรุ่นใหม่กล้าเข้าหา เวลามีปัญหาหากในสมัยก่อนคนจะมองว่า HR เป็นตำรวจคอยจับผิด แต่ที่ EGCO เริ่มจาก HR เป็นหน้าด่าน ตั้งแต่สัมภาษณ์ให้เขารู้สึกว่า HR มีความจริงใจ เป็นกันเอง และรับฟังทุกเรื่อง เด็กรุ่นใหม่ต้องการการรับฟัง ดังนั้น ต้องเริ่มจาก HR

 

นอกจากการปฐมนิเทศที่ผู้บริหารมาต้อนรับแล้ว ยังมีกิจกรรมที่เด็กรุ่นใหม่สนใจ คือ Outing ทั้งบริษัทฯ ด้วยความสมัครใจ ไม่บังคับ เช่น ปีที่ผ่านมาไปพัทยา พนักงานสามารถทำกิจกรรมตามที่ชอบไม่ว่าจะเป็นนวด ดูโลมา หรือนอนพักผ่อนที่โรงแรม ขณะเดียวกัน ยังมีชมรมพาไหว้พระทำบุญทำกฐินสำหรับคนรุ่นเก่า และสิ่งที่พบคือเด็กรุ่นใหม่สนใจเรื่องนี้เยอะขึ้น โดยเฉพาะเจน Y เพราะสายมูกำลังได้รับความนิยมทำให้ช่องว่างตรงนี้ลดลง

 

เคล็ด(ไม่)ลับ สร้างดีเอ็นเอ \'EGCO\' \'บริหารคน\' บนความต่างระหว่าง Gen

 

ขณะเดียวกัน กิจกรรมภายในยังมี Communication Day เปิดโอกาสให้พนักงานถามได้ทั้งออนไลน์ และ ออนไซต์ อีกทั้งยังมี President Talk ชวนน้องๆ คนรุ่นใหม่ได้คุยกับกรรมการผู้จัดการ แลกเปลี่ยน เสนอไอเดีย อย่างน้อยเป็นช่องทางให้เขาได้พูด ได้คุยเรื่องความรู้สึก รวมถึงเรื่องของ Career Path ให้เขาได้เติบโต รวมถึงการ Training โดยมี E - Learning ให้สามารถเลือกเรียนได้ไม่จำกัด

 

ดูแลทั้งร่างกายและจิตใจ

 

อีกหนึ่งเทรนด์ที่คนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญในปัจจุบัน คือ การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจ EGCO จึงได้ผุดบริการจิตแพทย์โดยทำงานร่วมกับ iSTRONG ผู้ให้บริการด้านสุขภาพจิต คอยให้คำปรึกษา พนักงานสามารถโทรได้ฟรี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัว โดยจะไม่มีการรายงานชื่อ หรือฝ่ายให้ทางบริษัทฯ ทราบ

 

รวมถึง สวัสดิการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี ฟิตเนสภายในอาคาร และสมาชิกฟิตเนส เฟิรส์ท ที่จอดรถ 6 ชั้น ศูนย์อาหาร ห้องสมุด บริการรถรับส่ง 2 สายที่รถไฟฟ้าหมอชิตและศูนย์ราชการ การทำงานแบบ Work from anywhere สัปดาห์ละหนึ่งวัน และสิ่งที่จะเริ่มทำในปีนี้ คือ Flexible Benefit สวัสดิการแบบยืดหยุ่น โดยอาจให้เลือกตามความต้องการของตัวเอง

 

“เราทำงาน 08.00 – 17.00 น. ไม่มีสแกนบัตร เพราะเคารพซึ่งกันและกัน (Respect for People) ทุกคนรู้หน้าที่ของตนเอง ที่นี่ส่งเสริมให้ Work life balance เวลาทำงานก็ทำกันจริงๆ แต่นอกเวลางานจะไปฟิตเนสจะเดินจะวิ่งได้ทั้งหมด เป็นบริษัทสมัยใหม่ที่ยังมีความเคารพซึ่งกันและกัน เราไม่บังคับให้ใครใส่เครื่องแบบ ไม่มียูนิฟอร์ม รวมถึงเตรียมจะทำ Co-Working Space ให้กับพนักงานได้ใช้ เพื่อให้ทันสมัยขึ้นอีกด้วย”

 

เคล็ด(ไม่)ลับ สร้างดีเอ็นเอ \'EGCO\' \'บริหารคน\' บนความต่างระหว่าง Gen

 

พนักงาน ฟันเฟืองเคลื่อนองค์กร

 

ท้ายนี้ 'อุรุวสี' กล่าวว่า สิ่งที่ทำให้องค์กรเดินหน้าไปสู่ความสำเร็จ คือ ผู้บริหาร และพนักงานต้องร่วมมือกัน ผู้บริหารต้องมีทิศทางที่ชัดเจนว่าจะนำพาองค์ไปทางไหน ในแต่ละปีเรามีการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) มีการสื่อสาร ให้พนักงานฟังผ่าน Communication day พนักงานจะทราบและเห็นว่าเขาเป็นฟันเฟืองอย่างไรให้บริษัทประสบความสำเร็จ ทุกอย่างต้องไปด้วยกัน ผู้บริหารและพนักงานมีความสำคัญในการทำให้เรือลำนี้ไปถึงเป้าหมาย

 

“แม้ในปัจจุบันคนจะมองเรื่องค่าตอบแทนเป็นเรื่องใหญ่ แต่สิ่งที่พนักงานจะได้มากกว่านั้น คือ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จะติดตัวเขาไป ได้ความเป็นเพื่อนพี่น้อง คนที่เป็นหัวหน้างานเขาจะไม่มองว่าตัวเองเป็นหัวหน้างานแต่มีความเป็นพี่อยู่ การใช้ชีวิตตรงนี้ หากในอนาคตมีโอกาสได้เติบโตไปทำงานที่อื่น ก็สามารถเอาสิ่งดีๆ ตรงนี้ ไปปรับใช้ในชีวิตได้”

 

เคล็ด(ไม่)ลับ สร้างดีเอ็นเอ \'EGCO\' \'บริหารคน\' บนความต่างระหว่าง Gen

 

“T-R-I-E-S” Core Values 5 ด้าน

 

Teamwork ทำงานเป็นทีมด้วยความเข้าใจและยอมรับในความแตกต่างของบุคคลและความคิดเห็นที่แตกต่าง แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพื่อทำงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน

 

Result-Oriented ทำงานอย่างมืออาชีพ เชี่ยวชาญในงานที่ทำ ทุ่มเทในการทำงาน เพื่อสร้างผลงานที่เป็นเลิศInnovation มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อยู่เสมอ ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาผลงานและกระบวนการทำงานให้ดียิ่งขึ้นด้วยนวัตกรรม

 

Ethics & Integrity ซื่อสัตย์ ยึดมั่นทำในสิ่งที่ถูกต้อง และมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ มีระเบียบวินัยในการทำงาน เคารพกฎระเบียบขององค์กร

 

Stakeholder Concerns ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ใส่ใจต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

 

เคล็ด(ไม่)ลับ สร้างดีเอ็นเอ \'EGCO\' \'บริหารคน\' บนความต่างระหว่าง Gen