เพิ่มสิทธิ "บัตรทอง" ตรวจแล็บฟรี 24 รายการ ที่คลินิกเทคนิคการแพทย์ 17 แห่ง

เพิ่มสิทธิ "บัตรทอง" ตรวจแล็บฟรี 24 รายการ ที่คลินิกเทคนิคการแพทย์ 17 แห่ง

สปสช. เพิ่มสิทธิ "บัตรทอง" ตรวจแล็บฟรี 24 รายการ ที่คลินิกเทคนิคการแพทย์ 17 แห่ง เตรียมขยายทั่วประเทศเร็วๆ นี้

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการยกระดับการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข ครอบคลุมการตรวจคัดกรองโรคมากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพิ่มขึ้น รัฐบาลโดยสภาเทคนิคการแพทย์ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ หรือ แล็บ (Laboratory: LAB)  24 รายการฟรี ให้กับผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สิทธิบัตรทอง ที่คลินิกเทคนิคการแพทย์ ซึ่งเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะด้านที่เข้าร่วมโครงการ

บริการตรวจแล็บ 24 รายการ ประกอบด้วย

1.ตรวจการตั้งครรภ์

2.ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้

3.ผู้ป่วยนอกโรคเรื้อรัง ที่มีใบส่งตรวจจากแพทย์ก็สามารถเข้ารับบริการตรวจเลือดและปัสสาวะอีก 22 รายการ

 

นางสาวรัชดา กล่าวว่า ผู้ใช้สิทธิบัตรทองสามารถรับบริการตรวจที่ “คลินิกเทคนิคการแพทย์” ที่เข้าร่วมโครงการ โดยสังเกตจากสติกเกอร์หรือโลโก้ที่ระบุข้อความ “คลินิกเทคนิคการแพทย์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” ซึ่งเป็นคลินิกเทคนิคการแพทย์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ใช้วิธีการตรวจที่เป็นมาตรฐาน และให้ผลการตรวจได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ  ซึ่งปัจจุบันเปิดให้บริการนำร่องแล้ว 17 แห่ง และเตรียมพร้อมให้บริการทั่วประเทศเร็ว ๆ นี้ 


 

“ในอนาคตจะเพิ่มบริการผู้ใช้สิทธิบัตรทองได้รับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่คลินิกเทคนิคการแพทย์มากขึ้น เช่น ตรวจวัดไขมัน คอเลสเตอรอลในเลือด จำนวนเม็ดเลือดและความเข้มข้น เป็นต้น” นางสาวรัชดา กล่าว