สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ทั่วไทย พบคุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐาน 27 จังหวัด

สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ทั่วไทย พบคุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐาน 27 จังหวัด

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานตรวจสอบคุณภาพอากาศ สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ทั่วไทย ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานตรวจสอบคุณภาพอากาศ สถานการณ์ PM 2.5 ทั่วไทย ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ณ 07.00 น.

โดยวันนี้พบปริมาณฝุ่น PM 2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐาน ดังนี้

 1. กรุงเทพมหานคร
 2. สมุทรปราการ
 3. เชียงราย
 4. เชียงใหม่
 5. น่าน
 6. แม่ฮ่องสอน
 7. พะเยา
 8. ลำปาง
 9. แพร่
 10. ลำพูน
 11. อุตรดิตถ์
 12. สุโขทัย
 13. ตาก
 14. พิษณุโลก
 15. กำแพงเพชร
 16. พิจิตร
 17. เพชรบูรณ์
 18. นครสวรรค์
 19. อุทัยธานี
 20. สิงห์บุรี
 21. ลพบุรี
 22. สระบุรี
 23. สุพรรณบุรี
 24. พระนครศรีอยุธยา
 25. ราชบุรี
 26. ปราจีนบุรี
 27. เลย

- ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 42-133 มคก./ลบ.ม.

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 14-89 มคก./ลบ.ม.

- ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 25-91 มคก./ลบ.ม.

- ภาคตะวันออก เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 19-58 มคก./ลบ.ม.

- ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 7-16 มคก./ลบ.ม.

- กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ​ ​กทม. เกินค่ามาตรฐาน 4 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 23-64 มคก./ลบ.ม.

ประชาชนทั่วไปควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์

สำหรับประชาชน​ที่อยู่​บริเวณพื้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ​ (พื้นที่สีแดง)​ ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์

 

สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ทั่วไทย พบคุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐาน 27 จังหวัด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- PM 2.5 ค่าฝุ่นวันนี้ (4 ก.พ.66) กทม.ยังพบพื้นที่เกินค่ามาตรฐาน มีผลต่อสุขภาพ

 

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ รายงานผลการคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ระหว่างวันที่ 5-11 กุมภาพันธ์ 2566 ดังนี้

ระหว่างวันที่ 6-11 กุมภาพันธ์ 2566 พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีแนวโน้มคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศที่ดีเนื่องจากสภาพอากาศที่เปิดมากขึ้น และมีลมใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงช่วยพัดพาฝุ่นละออง ออกจากพื้นที่

พื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือมีแนวโน้มที่ควรเฝ้าระวังบริเวณภาคเหนือตอนบนและล่าง ในช่วงวันที่ 6-7 และ 9-11 กุมภาพันธ์ 2566

 

สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ทั่วไทย พบคุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐาน 27 จังหวัด

 

สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ทั่วไทย พบคุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐาน 27 จังหวัด