เช็กด่วน ฝุ่นพิษ PM2.5 กทม.-51 จังหวัด เกินค่ามาตรฐาน เหตุอากาศนิ่งและปิด

เช็กด่วน ฝุ่นพิษ PM2.5 กทม.-51 จังหวัด เกินค่ามาตรฐาน เหตุอากาศนิ่งและปิด

ตรวจสอบ เช็กด่วน ฝุ่นพิษ PM2.5 กทม.-51 จังหวัด เกินค่ามาตรฐาน เหตุอากาศนิ่งและปิด จากศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ กรมควบคุมมลพิษ คาดการณ์ฝุ่น ระหว่างวันที่ 3 - 9 กุมภาพันธ์ 2566

อัปเดต สถานการณ์ ฝุ่นพิษ PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน ล่าสุดเช้านี้ กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ ขอรายงานผลการคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ระหว่างวันที่ 3 - 9 กุมภาพันธ์ 2566 ดังนี้

วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2566 พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลควรเฝ้าระวังการสะสมของฝุ่นละออง เนื่องจากสภาพอากาศที่นิ่ง และปิด  โดยพื้นที่ที่ควรเฝ้าระวัง ได้แก่พื้นที่กรุงเทพกลาง กรุงธนเหนือ และใต้ (พื้นที่ท้ายลม) 

พื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ มีแนวโน้มคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานช่วง  6 -8 กุมภาพันธ์ 2566 แต่ควรเฝ้าระวังบริเวณภาคเหนือตอนบนและล่าง โดยเฉพาะช่วงวันที่  3-4 กุมภาพันธ์ 2566

เช็กด่วน ฝุ่นพิษ PM2.5 กทม.-51 จังหวัด เกินค่ามาตรฐาน เหตุอากาศนิ่งและปิด

เช็กด่วน ฝุ่นพิษ PM2.5 กทม.-51 จังหวัด เกินค่ามาตรฐาน เหตุอากาศนิ่งและปิด

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ กรมควบคุมมลพิษ รายงาน วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ณ 07:00 น. ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐาน ดังนี้
 จ.ปทุมธานี กรุงเทพฯ  จ.นนทบุรี  จ.นครปฐม  จ.สมุทรสาคร  จ.สมุทรปราการ  จ.เชียงราย  จ.เชียงใหม่  จ.น่าน  จ.แม่ฮ่องสอน  จ.พะเยา  จ.ลำปาง  จ.แพร่  จ.ลำพูน  จ.อุตรดิตถ์  จ.สุโขทัย  จ.ตาก  จ.กำแพงเพชร  จ.พิจิตร  จ.เพชรบูรณ์  จ.นครสวรรค์  จ.อุทัยธานี  จ.สิงห์บุรี  จ.ลพบุรี  จ.สระบุรี  จ.อ่างทอง  จ.สุพรรณบุรี  จ.พระนครศรีอยุธยา  จ.กาญจนบุรี  จ.ราชบุรี  จ.สมุทรสงคราม  จ.ประจวบคีรีขันธ์  จ.สระแก้ว  จ.ฉะเชิงเทรา  จ.ชลบุรี  จ.ระยอง  จ.บึงกาฬ  จ.หนองคาย  จ.เลย  จ.อุดรธานี  จ.นครพนม  จ.หนองบัวลำภู  จ.สกลนคร  จ.มุกดาหาร  จ.ขอนแก่น  จ.กาฬสินธุ์  จ.ร้อยเอ็ด  จ.ชัยภูมิ  จ.อุบลราชธานี  จ.ศรีสะเกษ  จ.นครราชสีมา และ จ. บุรีรัมย์ 

เช็กด่วน ฝุ่นพิษ PM2.5 กทม.-51 จังหวัด เกินค่ามาตรฐาน เหตุอากาศนิ่งและปิด

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ สรุปดังนี้

  • ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 43 - 119 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 57 - 158 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 48 - 110 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคตะวันออก เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 40 - 79 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 17 - 28 มคก./ลบ.ม.
  • กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ​ ​กทม. เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 62 - 139 มคก./ลบ.ม.

 

ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น

ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์

สำหรับประชาชน​ที่อยู่​บริเวณพื้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ​ (พื้นที่สีแดง)​ ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์

เช็กด่วน ฝุ่นพิษ PM2.5 กทม.-51 จังหวัด เกินค่ามาตรฐาน เหตุอากาศนิ่งและปิด

สามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ airbkk.com แอปพลิเคชัน Air4Thai และ AirBKK