"โควิดวันนี้" สสจ.ชลบุรี รายงานสถานการณ์โควิด-19 ช่วงวันที่ 15-21 ม.ค.66

"โควิดวันนี้" สสจ.ชลบุรี รายงานสถานการณ์โควิด-19 ช่วงวันที่ 15-21 ม.ค.66

"โควิดวันนี้" สสจ.ชลบุรี รายงานสถานการณ์โควิด-19 ช่วงวันที่ 15-21 มกราคม 2566 จังหวัดชลบุรีมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 724 ราย และผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 4 ราย

"โควิดวันนี้" สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (สสจ.ชลบุรี) รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำสัปดาห์ที่ 3 วันที่ 15-21 มกราคม 2566 จังหวัดชลบุรีมีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยืนยันรายใหม่จำนวน 724 ราย และมีรายงานผู้เสียชีวิต 4 ราย

 

 

"โควิดวันนี้" รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำสัปดาห์ที่ 3 วันที่ 15-21 มกราคม 2566 จังหวัดชลบุรีมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยืนยันรายใหม่ RT-PCR จำนวน 724 ราย และมีผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจรายใหม่ 4 ราย ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 4 ราย รวมยอดผู้เสียชีวิตสะสม 6 ราย

 

ณ วันที่ 15-21 มกราคม 2566 จังหวัดชลบุรี มีรายงานผู้เสียชีวิต 4 ราย รายละเอียดดังนี้

 

รายที่ 1

 

 • เพศหญิง อายุ 82 ปี โรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง หอบหืด 
 • ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน 
 • วันที่เริ่มป่วย 8 ม.ค. 66
 • วันที่เสียชีวิต 14 ม.ค. 66
 • ประวัติวัคซีน ไม่ฉีด

 

รายที่ 2

 

 • เพศชาย อายุ 67 ปี โรคประจำตัว โรคปอด 
 • ประวัติเสี่ยง ไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด
 • วันที่เริ่มป่วย 14 ธ.ค. 65
 • วันที่เสียชีวิต 16 ม.ค. 66
 • ประวัติวัคซีน เข็ม 1 เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 64 และเข็ม 2 เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 64

 

รายที่ 3

 

 • เพศหญิง อายุ 70 ปี โรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง เบาหวาน ตับแข็ง
 • ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน 
 • วันที่เริ่มป่วย 2 ม.ค. 66
 • วันที่เสียชีวิต 16 ม.ค. 66
 • ประวัติวัคซีน เข็ม 1 เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 64 เข็ม 2 เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 64 และเข็ม 3 เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 65

 

รายที่ 4

 

 • เพศชาย อายุ 88 ปี โรคประจำตัว โรคปอด
 • ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในครอบครัว 
 • วันที่เริ่มป่วย 27 ธ.ค. 65
 • วันที่เสียชีวิต 19 ม.ค. 66
 • ประวัติวัคซีน ไม่ฉีด

 

"โควิดวันนี้" สสจ.ชลบุรี รายงานสถานการณ์โควิด-19 ช่วงวันที่ 15-21 ม.ค.66

 

 

แม้ว่าการระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน ยังพบผู้ติดเชื้อ ซึ่งมีลักษณะการติดเชื้อคล้ายกับโรคไข้หวัดใหญ่ กล่าวคือ การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และการรวมคนทำกิจกรรม มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ หากตรวจพบเชื้อ ยังจำเป็นต้องพบแพทย์เพื่อประเมินอาการ สำหรับผู้ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยให้รักษาแบบผู้ป่วยนอก และจำเป็นต้องเคร่งครัดมาตรการป้องกัน DMHT บางรายอาจต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตามดุลยพินิจของแพทย์

 

ซึ่งในขณะนี้โรคโควิด-19 มีอัตราป่วยตายต่ำลง แต่อย่างไรก็ตาม ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัวยังมีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต และอาการรุนแรง ควรได้รับการฉีดวัคซีนให้ครบและได้รับการกระตุ้น แม้ว่าผู้สูงอายุอาจไม่ได้ไปยังสถานที่เสี่ยง แต่อาจพบผู้ติดเชื้อร่วมบ้าน ซึ่งเป็นวัยทำงาน วัยเรียน ที่นำเชื้อจากนอกบ้าน มาสู่ผู้สูงอายุในบ้านได้

 

จึงขอความร่วมมือประชาชนชาวจังหวัดชลบุรี ร่วมใจกันฉีดวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์ เพื่อลดอาการรุนแรง ลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต และขอความร่วมมือในการเคร่งครัดสุขอนามัยส่วนบุคคล ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข สำหรับผู้ที่สร้างภูมิต้านทานได้ไม่ดี ได้แก่

1. ผู้ป่วยไตวายในระยะที่ต้องล้างไต

2. ผู้ป่วยโรครูมาตอยด์

3. ผู้ที่เป็นโรคภูมิต้านทานบกพร่อง

4. ได้รับยากดภูมิจากการปลูกถ่ายอวัยวะ

5. ผู้ที่อายุ เกิน 60 ปี ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน

6. อายุเกิน 70 ปี ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครั้งสุดท้ายเกิน 6 เดือน

7. ผู้ที่มีโรคประจำตัว โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคอ้วน โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และได้รับวัคซีนโควิด-19 ครั้งสุดท้ายเกิน 6 เดือน ควรจะได้รับการฉีดภูมิต้านทานสำเร็จรูป หรือ Long-Acting Antibody (LAAB) โดยติดต่อขอรับบริการได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือหน่วยบริการล้างไตหรือฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่เข้ารับบริการเป็นประจำ