โควิด-19 วิธีปฏิบัติตัวเมื่อผลตรวจ ATK ครบ 10 แต่ยังเป็นบวก ควรทำอย่างไรดี?

โควิด-19 วิธีปฏิบัติตัวเมื่อผลตรวจ ATK ครบ 10 แต่ยังเป็นบวก ควรทำอย่างไรดี?

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ (หมอยง) โพสต์เฟซบุ๊กประเด็น "โควิด-19" กรณี ผลตรวจ ATK หลังผ่าน 10 วัน แล้วยังเป็นบวกอยู่ควรทำอย่างไรดี?

(17 ม.ค.2566) ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ (หมอยง) หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กประเด็น "โควิด-19" กรณี ผลตรวจ ATK หลังผ่าน 10 วัน แล้วยังเป็นบวกอยู่ควรทำอย่างไรดี?

ผู้ป่วยโควิด-19 ตรวจ ATK เดี๋ยวบวก เดี๋ยวลบ หรือ 10 วันแล้วยังเป็นบวกอยู่ ทำอย่างไรดี?

ผู้ป่วยโควิด-19 ส่วนใหญ่มีอาการน้อยได้รับการวินิจฉัยจาก ATK ขึ้น 2 ขีด จะได้รับการรักษาตามอาการหรือให้ยาต้านไวรัส

ไม่มีความจำเป็นต้องตรวจ ATK ซ้ำ ระหว่างการรักษาหรือหายจากโรค

เราจะไม่ยึดถือให้ผล ATK หรือขีดเดียวแล้วจึงบอกว่าพ้นระยะติดต่อ ในทางปฏิบัติให้แยกตัว เคร่งครัดเป็นเวลา 5 วัน และอีก 5 วันไปทำธุรกิจที่จำเป็นได้ แต่ต้องเคร่งครัดในการป้องกันการแพร่กระจายของโรคด้วยการใส่หน้ากากอนามัยและล้างมือฃ

เราถือจำนวนวันเป็นหลัก จะไม่เอาผล ATK มาตัดสินใจว่าต้องให้ ATK เหลือขีดเดียวจึงจะพ้นระยะติดต่อ

การดูแลรักษา เราจะดูแลรักษา คนไข้ ตามอาการของคนไข้ ไม่ได้รักษากระดาษหรือผล ATK

เด็กนักเรียนที่ปกติ แข็งแรงดีก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องตรวจ ATK ก่อนไปโรงเรียน จะดูอาการของเด็กเป็นหลัก ถ้ามีอาการป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจ ไม่ควรไปโรงเรียน

สถานการณ์โควิด-19 รอบสัปดาห์ ช่วงระหว่างวันที่ 8-14 มกราคม 2566 พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ รักษาตัวในโรงพยาบาล 969 ราย พบผู้เสียชีวิตรายใหม่ 65 ราย ขณะที่ยอดผู้ป่วยปอดอักเสบ 322 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 203 ราย

สรุป 

  • ผู้ป่วยสะสม 1,966 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566) 
  • ผู้เสียชีวิตสะสม 123 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566)

 

โควิด-19 วิธีปฏิบัติตัวเมื่อผลตรวจ ATK ครบ 10 แต่ยังเป็นบวก ควรทำอย่างไรดี?