"โควิดวันนี้" สสจ.ชลบุรี รายงานสถานการณ์โควิด-19 ช่วงวันที่ 4-10 ธ.ค.65

"โควิดวันนี้" สสจ.ชลบุรี รายงานสถานการณ์โควิด-19 ช่วงวันที่ 4-10 ธ.ค.65

"โควิดวันนี้" สสจ.ชลบุรี รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำสัปดาห์ ช่วงวันที่ 4-10 ธันวาคม 2565 จังหวัดชลบุรีมีผู้ติดเชื้อยืนยันรายใหม่ 128 ราย ไม่รวม ATK อีก 9,204

"โควิดวันนี้" สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำสัปดาห์ที่ 49 วันที่ 4-10 ธันวาคม 2565 จังหวัดชลบุรีมีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยืนยันรายใหม่ RT-PCR จำนวน 128 ราย ผู้เข้าข่ายติดเชื้อโควิด-19 ATK 9,204 ราย

 

 

"โควิดวันนี้" รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำสัปดาห์ที่ 49 วันที่ 4-10 ธันวาคม 2565 จังหวัดชลบุรีมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยืนยันรายใหม่ RT-PCR จำนวน 128 ราย และผู้เข้าข่ายติดเชื้อโควิด-19 ATK อีก 9,204 ราย และมีผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจรายใหม่ 13 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบรายใหม่ 2 ราย ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 10 ราย รวมยอดผู้เสียชีวิตสะสม 529 ราย

 

ณ วันที่ 4-10 ธันวาคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีรายงานผู้เสียชีวิต 10 ราย

 

รายที่ 1

 • เพศชาย อายุ 86 ปี โรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง อัมพาต (ผู้ป่วยติดเตียง)
 • ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน 
 • วันที่เริ่มป่วย 25 พ.ย.  65 
 • วันที่เสียชีวิต 2 ธ.ค. 65
 • ประวัติวัคซีน เข็ม 1 เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 64 และเข็ม 2 เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 64

 

รายที่ 2

 • เพศชาย อายุ 68 ปี โรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน
 • ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในครอบครัว
 • วันที่เริ่มป่วย 19 พ.ย.  65 
 • วันที่เสียชีวิต 3 ธ.ค. 65
 • ประวัติวัคซีน ไม่ฉีด

 

รายที่ 3

 • เพศชาย อายุ 88 ปี โรคประจำตัว ไตวายระยะ 3 
 • ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในครอบครัว
 • วันที่เริ่มป่วย 29 พ.ย.  65 
 • วันที่เสียชีวิต 5 ธ.ค. 65
 • ประวัติวัคซีน เข็ม 1 เมื่อวันที่ 1 ส.ค.64 และเข็ม 2 เมื่อวันที่ 1 ก.ย.64

 

 

รายที่ 4

 • เพศชาย อายุ 53 ปี โรคประจำตัว โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ภูมิคุ้มกันบกพร่อง
 • ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในครอบครัว
 • วันที่เริ่มป่วย 1 ธ.ค. 65 
 • วันที่เสียชีวิต 6 ธ.ค. 65
 • ประวัติวัคซีน เข็ม 1 เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 64 เข็ม 2 เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 64 และเข็ม 3 เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 64

 

รายที่ 5

 • เพศชาย อายุ 77 ปี โรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
 • ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในครอบครัว
 • วันที่เริ่มป่วย 29 พ.ย. 65 
 • วันที่เสียชีวิต 6 ธ.ค. 65
 • ประวัติวัคซีน เข็ม 1 เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 64 เข็ม 2 เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 65 และเข็ม 3 เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 65

 

รายที่ 6

 • เพศชาย อายุ 88 ปี ผู้ป่วยติดเตียง
 • ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในครอบครัว
 • วันที่เริ่มป่วย 3 ธ.ค. 65 
 • วันที่เสียชีวิต 5 ธ.ค. 65
 • ประวัติวัคซีน เข็ม 1 เมื่อวันที่ 22 เม.ย 65 และเข็ม 2 เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 65

 

รายที่ 7

 • เพศชาย อายุ 72 ปี โรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง 
 • ประวัติเสี่ยง ไปสถานที่ที่มีคนหนาแน่น
 • วันที่เริ่มป่วย 2 ธ.ค. 65 
 • วันที่เสียชีวิต 6 ธ.ค. 65
 • ประวัติวัคซีน ไม่ฉีด

 

รายที่ 8

 • เพศชาย อายุ 42 ปี โรคประจำตัว ภูมิคุ้มกันบกพร่อง
 • ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน 
 • วันที่เริ่มป่วย 27 พ.ย. 65 
 • วันที่เสียชีวิต 7 ธ.ค. 65
 • ประวัติวัคซีน เข็ม 1 เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 64 เข็ม 2 เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 64 และเข็ม 3 เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 65

 

รายที่ 9

 • เพศชาย อายุ 68 ปี โรคประจำตัว ไตวายระยะ 3 ภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์ มะเร็งตับอ่อน 
 • ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในครอบครัว
 • วันที่เริ่มป่วย 17 พ.ย. 65 
 • วันที่เสียชีวิต 7 ธ.ค. 65
 • ประวัติวัคซีน ไม่ฉีด

 

รายที่ 10

 • เพศหญิง อายุ 66 ปี โรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง เบาหวาน
 • ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน 
 • วันที่เริ่มป่วย 28 พ.ย. 65 
 • วันที่เสียชีวิต 7 ธ.ค. 65
 • ประวัติวัคซีน เข็ม 1 เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 64 และเข็ม 2 เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 65

 

การเข้าสู่ระยะ Post-Pandemic หรือ การปรับจากโรคติดต่ออันตราย เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังนั้น แม้ว่าการระบาดของโรคเป็นสายพันธุ์ที่มีอัตราการตายต่ำ แต่สำหรับผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัวยังมีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต ควรได้รับการฉีดวัคซีนให้ครบ แม้ว่าผู้สูงอายุอาจไม่ได้ไปยังสถานที่เสี่ยง แต่ผู้ติดเชื้อร่วมบ้านอาจเป็นวัยทำงาน วัยเรียน ติดเชื้อจากนอกบ้าน นำมาสู่ผู้สูงอายุในครอบครัวได้ จึงขอความร่วมมือประชาชนชาวจังหวัดชลบุรี ร่วมใจกันฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ เพื่อลดอาการรุนแรง ลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต และขอความร่วมมือในการเคร่งครัดสุขอนามัยส่วนบุคคล ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข

 

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่สร้างภูมิต้านทานได้ไม่ดี

 

 1. ผู้ป่วยไตวายในระยะที่ต้องล้างไต 
 2. ผู้ป่วยโรครูมาตอยด์ 
 3. ผู้ที่เป็นโรคภูมิต้านทานบกพร่อง 
 4. ได้รับยากดภูมิจากการปลูกถ่ายอวัยวะ 
 5. ผู้ที่อายุ เกิน 60 ปี ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน
 6. อายุเกิน 70 ปี ที่ได้รับวัคซีนครั้งสุดท้ายเกิน 6เดือน
 7. ผู้ที่มีโรคประจำตัว โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคอ้วน โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และได้รับวัคซีนโควิด-19 ครั้งสุดท้ายเกิน 6 เดือน ควรจะได้รับการฉีดภูมิต้านทานสำเร็จรูป ติดต่อขอฉีดได้ที่ รพ.ใกล้บ้าน หรือศูนย์ล้างไตที่เข้ารับการล้างไต

 

"โควิดวันนี้" สสจ.ชลบุรี รายงานสถานการณ์โควิด-19 ช่วงวันที่ 4-10 ธ.ค.65