ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ ( 28 ต.ค.65 ) แนวโน้มลดลง คาดปลายเดือนเข้าสู่ฤดูหนาว

ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ ( 28 ต.ค.65 ) แนวโน้มลดลง คาดปลายเดือนเข้าสู่ฤดูหนาว

ค่าฝุ่น PM 2.5 กรุงเทพมหานคร วันนี้ ( 28 ต.ค.65 ) แนวโน้มลดลง และพบว่าไม่เกินมาตรฐานทุกพื้นที่ ที่มีการตรวจวัดคาดปลายเดือนเข้าสู่ฤดูหนาว

กรุงเทพมหานคร รายงานผลการตรวจวัดฝุ่นละออง PM2.5 ประจำวันที่ 28 ต.ค. 65 ณ เวลา 07.00 น. ค่าฝุ่น PM2.5 มีแนวโน้มลดลง และพบว่าไม่เกินมาตรฐานทุกพื้นที่ ที่มีการตรวจวัด ตรวจวัดได้ 8-28 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) โดยค่ามาตรฐานของ PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ซึ่ง ค่าฝุ่น PM2.5 ช่วงระหว่างวันที่ 27 ต.ค.- 5 พ.ย. 65 มวลอากาศเย็นจะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย ซึ่งช่วงปลายเดือนนี้คาดว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการ เนื่องจากมีมวลอากาศเย็น (ความกดอากาศสูง) แผ่ลงมาปกคลุมต่อเนื่อง และมีแนวโน้มทำให้เพดานอากาศต่ำลง

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม จึงได้ประสานแจ้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เพิ่มความเข้มงวดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง เพื่อเป็นการบรรเทาความรุนแรงของสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพอนามัยของประชาชน

 

ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ ( 28 ต.ค.65 ) แนวโน้มลดลง คาดปลายเดือนเข้าสู่ฤดูหนาว

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์