"หมอยง" เปิดรับอาสาสมัครเด็ก 12-18 ปี "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" Covovax หรือ Pfizer

"หมอยง" เปิดรับอาสาสมัครเด็ก 12-18 ปี "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" Covovax หรือ Pfizer

"หมอยง" แจ้งเปิดรับอาสาสมัครเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" (เข็มกระตุ้น) ชนิดวัคซีน Covovax หรือ Pfizer เช็กเลยเงื่อนไขคุณสมบัติ

ศ.นพ. ยง ภู่วรวรรณ หรือ "หมอยง" หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์แจ้งเปิดรับอาสาสมัคร "วัยรุ่น" อายุ 12-18 ปี ฉีดวัคซีนเข็ม 3 (เข็มกระตุ้น) ชนิดวัคซีน Covovax หรือ Pfizer (ไฟเซอร์)

 

 

โดย "หมอยง" โพสต์ข้อความระบุว่า วัคซีนโควิด-19 ในเด็กวัยรุ่น เข็มกระตุ้น (เข็ม 3) ลงทะเบียนร่วมศึกษาฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น (เข็มที่ 3) ในเด็กวัยรุ่นอายุ 12-18 ปี ด้วยวัคซีน Covovax (ที่รู้จักกันในนาม Novavax) หรือ Pfizer (ไฟเซอร์)

 

ผู้ที่สนใจและผู้ปกครองที่สนใจให้บุตรหลานของท่านเข้ารับการฉีดวัคซีน Covovax (ที่รู้จักกันในนาม Novavax) หรือ Pfizer เข็มกระตุ้น (เข็ม 3) ซึ่งต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 

  • สุขภาพร่างกายแข็งแรง
  • ไม่มีโรคประจำตัว
  • อายุ 12-18 ปี
  • ไม่เคยติดเชื้อโควิด-19 มาก่อน
  • ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบแล้ว 2 เข็ม (เข็ม 1 เป็น Pfizer + เข็ม 2 เป็น Pfizer) หรือ (เข็ม 1 เป็น Sinopharm + เข็ม 2 เป็น Sinopharm) อย่างน้อย 3 เดือน

 

 

ยินดีเข้าร่วมโครงการ​ฉีดวัคซีนโควิด-19 ชนิดโปรตีนซับยูนิต Covovax หรือ วัคซีนชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอ (Pfizer) เป็นวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็มที่ 3

 

โครงการจะมีการให้เลือกรับวัคซีนชนิดใดชนิดหนึ่งก็ได้ คือ วัคซีนโควิด-19 ชนิดโปรตีนซับยูนิต Covovax เต็มโดส 1 ครั้ง หรือ วัคซีนชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอ (Pfizer) เต็มโดส 1 ครั้ง 

 

โดยโครงการจะขอตรวจภูมิต้านทานอาสาสมัคร 2 ครั้ง คือ ก่อนการฉีดวัคซีน และหลังการฉีดวัคซีน 4 สัปดาห์ ผลการตรวจภูมิต้านทานจะแจ้งให้ทราบเฉพาะรายบุคคล และยินดีให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาที่อยู่ในโครงการ

 

อาสาสมัครและผู้ปกครองท่านใด มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ขอให้กรอกใบสมัครได้ใน Google form : https://forms.gle/xE339x1wVYQvhobV6 และทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ จะติดต่อวันที่สะดวกมารับวัคซีน

 

ข้อมูลจาก Yong Poovorawan