ติดโควิด“โอมิครอนกี่วันหายป่วย”ระยะการแพร่เชื้อ และวิธีนับวันกักตัว

ติดโควิด“โอมิครอนกี่วันหายป่วย”ระยะการแพร่เชื้อ และวิธีนับวันกักตัว

ติด"โอมิครอนกี่วันหาย"ต้องกักตัวกี่วันถึงจะปลอดภัย ช่วงวันไหนแพร่เชื้อดีที่สุด ถ้ามีความเสี่ยงควรตรวจ ATK ช่วงวันไหน ลองอ่านคำแนะนำเรื่องนี้  

องค์กรอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้สายพันธุ์ BA.4/BA.5 เป็นสายพันธุ์ย่อยที่ต้องเฝ้าระวัง (VOC) และคาดว่าจะกลายเป็นสายพันธุ์หลักในการแพร่ระบาดทั่วโลก

สาเหตุที่ต้องเฝ้าระวังของสายพันธุ์ BA.4/BA.5 คือ สายพันธุ์นี้มีการกลายพันธุ์ในตำแหน่ง L452R ซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวกับสายพันธุ์เดลตา (Delta) ซึ่งเชื้อไวรัสมีความสามารถในการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนในเซลล์ปอดได้ดี

ดังนั้นอาจก่อให้เกิดอาการปอดอักเสบในผู้ติดเชื้อได้ จึงต่างจากสายพันธุ์ BA.1 / BA.2 ที่เชื้อมีความสามารถในการแบ่งตัวได้ดีในเซลล์ของเยื่อบุระบบทางเดินหายใจส่วนบน

สายพันธุ์ย่อย BA.4/BA.5 ยังมีความสามารถในการหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกัน ดื้อต่อแอนติบอดี้ของมนุษย์ จึงทำให้เกิดการติดเชื้อซ้ำ (Re-infection)ได้ แม้จะเคยติดเชื้อหรือฉีดวัคซีนมาแล้วก็ตาม

ว่ากันว่า จุดเด่นของโควิดสายพันธุ์โอมิครอน คือ การแพร่เชื้อได้เร็ว (High transmissibility) กว่าสายพันธุ์อื่น 5 เท่า โดยอาการของโควิดสายพันธุ์ BA.4/BA.5 ไม่แตกต่างอย่างชัดเจนจากสายพันธุ์โอมิครอน 

อาการที่เด่นชัดของสายพันธุ์นี้ได้แก่ อ่อนเพลีย เหนื่อย, ไอแห้ง, เจ็บคอ, ไข้, มีน้ำมูก, ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ คลื่นไส้ ปวดเมื่อยตามร่างกาย และถ่ายเหลว

 

ระยะฟักตัวของโอมิครอน

ผศ.นพ.กำธร มาลาธรรม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี ให้ข้อมูลไว้ว่า ระยะการฟักตัวของเชื้อโอมิครอนจะเร็วขึ้น ประมาณครึ่งวันถึงหนึ่งวัน โดยเฉลี่ยระยะเวลาการฟักตัวของเชื้อประมาณ 7 วัน

-คนที่ติดเชื้อแล้ว ก่อนมีอาการประมาณ 2 วันก็สามารถแพร่เชื้อได้แล้ว   

-คนที่ติดเชื้อแล้ว หลัง 5 วันที่มีอาการ การแพร่เชื้อจะค่อยๆ น้อยลง และถ้าผ่านไป 10 วันโอกาสแพร่เชื้อเหลือน้อยมาก

 -โอกาสการแพร่เชื้อสูงสุด คือ วันแรกที่มีอาการ 

การแพร่เชื้อช่วงไหนเสี่ยงที่สุด

ถ้าเราไปเจอเพื่อนหรือคนรู้จัก แล้วได้รับแจ้งว่า ติดเชื้อโอมิครอน จะมีความเสี่ยงในการติดเชื้อมากน้อยแค่ไหน

กรณีนี้ คุณหมอกำธร สรุปไว้ว่า ต้องพิจารณาว่ามีระยะห่างจากผู้ติดเชื้อแค่ไหน รับประทานร่วมกันในพื้นที่โล่งหรือในห้องแอร์ คุยกันนานแค่ไหน

-ถ้าเราไปเจอคนที่ติดโควิด แล้วเราไม่รู้ เพราะคนๆ นั้นไม่มีอาการใดๆ เลย แล้วสองวันต่อมาเขามีอาการ และแจ้งมาว่าติดโควิด เราย่อมมีความเสี่ยง

แต่ถ้าเจอกันวันนี้ อาทิตย์หน้าแจ้งมาว่าติดโควิด จะมีความเสี่ยงครึ่งๆ กลางๆ  ส่วนกรณีเจอกันวันนี้ อีกสองอาทิตย์แจ้งว่าติดโควิด กรณีนี้ไม่มีความเสี่ยง 

-ถ้าเจอเพื่อนหรือคนรู้จักติดโควิด ช่วงที่เรามีความเสี่ยงมากที่สุดคือ ก่อนเขามีอาการสองวัน และหลังมีอาการไม่เกินสิบวัน

แต่ถ้าใส่หน้ากาก คุยกันห่างๆ ก็ไม่มีความเสี่ยง ยกเว้นนั่งกินข้าวด้วยกัน เปิดหน้ากากคุยกันนานๆ ย่อมมีความเสี่ยงสูง 

-ถ้าไปเจอเพื่อนหรือคนรู้จักติดโควิด ไม่ว่าเขาจะมีอาการและไม่มีอาการ เราควรตรวจหาเชื้อภายในวันที่ 3 - 5 ถ้าตรวจ ATK สองครั้ง ผลไม่เป็นบวกถือว่าปลอดภัย

ติดเชื้อแล้ว ต้องกักตัวกี่วัน

เมื่อก่อนมาตรฐานการกักตัวคือ สองสัปดาห์  ปัจจุบันการกักตัวประมาณ 10 วัน โดยให้นับวันแรกที่มีอาการเป็นวันที่ 0  แล้วบวกไปอีก 10 วัน ถ้าไม่มีอาการ  วันรุ่งขึ้นใช้ชีวิตปกติได้แล้ว

ถ้าตรวจ ATK  หาเชื้อ แล้วผลออกมาเป็นบวก แต่ไม่มีอาการ ผ่านไปวันสองวันเริ่มมีอาการ ให้นับวันที่มีอาการเป็นวันกักตัวคือวันที่ 0 แล้วบวกไปอีก 10 วัน ถ้าไม่มีอาการ  วันรุ่งขึ้นใช้ชีวิตปกติได้

ส่วนกรณีติดโควิด แต่ไม่มีอาการใดๆ เลยให้ใช้ผลตรวจ ATK เป็นหลัก

 

อ้างอิง : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ์ ,โรงพยาบาลศิครินทร์ และชัวร์ก่อนแชร์