"HPV DNA Genotyping Test" ลดเสี่ยงมะเร็งปากมดลูก สิทธิ์ที่หญิงไทยต้องเข้าถึง

"HPV DNA Genotyping Test" ลดเสี่ยงมะเร็งปากมดลูก สิทธิ์ที่หญิงไทยต้องเข้าถึง

"HPV DNA Genotyping Test" เพิ่มประสิทธิภาพคัดกรองผู้ป่วยระยะเริ่มต้น ลดอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูก สิทธิ์ตรวจฟรีที่หญิงไทยต้องเข้าถึง

"มะเร็งปากมดลูก" พรากชีวิตหญิงไทยสูงเป็นอันดับ 2 แต่สามารถรักษาได้ถ้ารักษาอย่างทันท่วงที เพียงเข้ารับการตรวจคัดกรองด้วยเทคนิค HPV DNA Genotyping Test แบบระบุสายพันธุ์ความเสี่ยงสูงได้ 14 สายพันธุ์ ทำให้เกิดการเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัส HPV สายพันธุ์ความเสี่ยงสูง สาเหตุหลักของมะเร็งปากมดลูก สามารถจัดการก่อนลุกลามจนกลายเป็นมะเร็ง ซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงและมีความคุ้มค่า ช่วยให้ตรวจพบผู้ป่วยในระยะแรกเริ่มเพิ่มขึ้น 

\"HPV DNA Genotyping Test\" ลดเสี่ยงมะเร็งปากมดลูก สิทธิ์ที่หญิงไทยต้องเข้าถึง

เมื่อเร็วๆ นี้ ภายในงานประชุมวิชาการสมาคมเทคนิคการแพทย์ (ACMTT) ครั้งที่ 44 ณ โรงแรม แอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี บริษัท เอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดงานประชุมวิชาการ ในหัวข้อ "HPV DNA Genotyping to Primary Screening Trends" บรรยายโดย ศ.พญ.ศิริวรรณ ตั้งจิตกมล สูตินรีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งวิทยานรีเวช

ศ.พญ.ศิริวรรณ กล่าวว่า ประเทศไทยมีนโยบายการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของประเทศไทย ด้วยวิธี HPV Test ซึ่งให้สิทธิ์ตรวจแก่สตรีไทยที่มีช่วงอายุ 30-60 ปี และให้ตรวจทุก 5 ปี โดยการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV Genotyping Test แบบระบุสายพันธุ์ความเสี่ยงสูงได้ 14 สายพันธุ์ เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการประเมินความเสี่ยงการเกิดมะเร็งปากมดลูก และข้อมูลที่ได้สามารถนำไปพัฒนาวัคซีน และการใช้ในแต่ละภูมิภาคของประเทศได้ 

\"HPV DNA Genotyping Test\" ลดเสี่ยงมะเร็งปากมดลูก สิทธิ์ที่หญิงไทยต้องเข้าถึง

สอดคล้องกับข้อมูลจากงานวิจัยของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ โดย ทนพญ.จินตนา ว่องวิไลรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ เปิดเผยว่า จากการศึกษาตัวอย่างที่ส่งตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Genotyping Test ของผู้หญิง 28,870 ราย ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร พิจิตร ชัยนาท และอุทัยธานี มีความชุกของการติดเชื้อ HPV อยู่ที่ 7.69% โดยสายพันธุ์ของเชื้อ HPV ที่พบสูงที่สุด 5 อันดับแรก คือ สายพันธุ์ที่ 52, สายพันธุ์ที่ 16, สายพันธุ์ที่ 58, สายพันธุ์ที่ 68 และสายพันธุ์ที่ 66 ตามลำดับ ซึ่งการใช้ชุดตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV Genotyping Test แบบระบุสายพันธุ์ได้ จะทำให้ได้ข้อมูลของสายพันธุ์ของเชื้อ HPV ที่มีการแพร่ระบาดในสตรีไทย ซึ่งจะทำให้เกิดการเฝ้าระวัง และเป็นแนวทางการติดตามมะเร็งปากมดลูกในสตรีที่มีความเสี่ยงสูงต่อไป 

ดังนั้น การคัดกรองด้วยวิธี HPV Genotyping Test เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงและมีความคุ้มค่า ช่วยให้ตรวจพบผู้ป่วยในระยะแรกเริ่มเพิ่มขึ้นจากวิธีเดิม ลดอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ไลน์ @mpgroupthailand หรือทางเว็บไซต์ mpgroup

\"HPV DNA Genotyping Test\" ลดเสี่ยงมะเร็งปากมดลูก สิทธิ์ที่หญิงไทยต้องเข้าถึง