อย่าชะล่าใจ อันตรายของโรคเบาหวานขึ้นตา

อย่าชะล่าใจ อันตรายของโรคเบาหวานขึ้นตา

ทำความรู้จักกับ "โรคเบาหวานขึ้นตา" เกิดจากสาเหตุอะไร แบบไหนคือปัจจัยเสี่ยงของ "เบาหวานขึ้นตา" ติดตามได้จากบทความนี้

โรคเบาหวาน สามารถพบได้ในทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งเกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรม หรือแม้แต่การใช้ชีวิตของคนไทยในปัจจุบันที่เร่งรีบ เป็นผลทำให้เกิดโรคมากมาย เช่น โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง และตาก็เป็นอวัยวะหนึ่งที่เสื่อมจากเบาหวาน แม้จะไม่ถึงแก่ชีวิตแต่ก็ทำให้ถึงขั้นตาบอดถาวรเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตอย่างมาก

เบาหวานขึ้นตา อาจจะไม่แสดงอาการใดๆ ในระยะแรก จึงอาจทำให้ผู้ป่วยชะล่าใจไม่คิดที่จะมาตรวจตา จนนานเข้าเริ่มมีอาการแสดงออกมา ไม่ว่าจะเป็นตามัว ตามืดลงอย่างเฉียบพลัน หรืออาจมีเลือดออกในวุ้นตา ซึ่งหากมารักษาช้าอาจทำให้ผู้ป่วยถึงขั้นตาบอดอย่างถาวร

การรักษา หากแพทย์ตรวจพบแล้วว่าเป็นเบาหวาน ควรปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด โดยควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้อาการของโรคกำเริบเป็นหลัก ซึ่งจักษุแพทย์จะนัดตรวจเป็นระยะๆ ถ้าหากเป็นโรคเบาหวานที่จอตามากขึ้น จะรักษาโดยการใช้เลเซอร์ซึ่งไม่มีอาการเจ็บปวดแต่อย่างใด โดยการรักษานี้เพื่อหยุดการลุกลามของโรค รวมถึงการฉีดยารักษาหากพบว่าเกิดภาวะแทรกซ้อนในจอตา หากเป็นมากอาจจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัด

การป้องกันนั้นยังไม่มีวิธีป้องกันได้โดยตรง แพทย์จะแนะนำให้ผู้ป่วยเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดอาการของโรคเป็นหลัก เช่น การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ลดแป้ง น้ำตาล และอาหารรสเค็ม งดสูบบุหรี่ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และมาตรวจสุขภาพตา โดยแพทย์จักษุอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพราะโรคเบาหวานอาจส่งผลทำให้เกิดโรคตาอื่นๆ ได้

บทความโดย: พญ.พวงเพชร นาคะพงศ์ จักษุแพทย์เฉพาะทางจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลหัวเฉียว