"ศรุต" ขึ้นเบอร์ 1 ผู้ถือหุ้น YGG แทน "ธนัช" ที่โดนฟอร์ซเซล

"ศรุต" ขึ้นเบอร์ 1 ผู้ถือหุ้น YGG แทน "ธนัช" ที่โดนฟอร์ซเซล

"อิ๊กดราซิล กรุ๊ป" เผยชัดแล้ว "ธนัช จุวิวัฒน์" โดนฟอร์ซเซลช่วง 2-4 ก.ค. 67 จนทำให้เหลือหุ้นแค่ 4% จากเดิมมี 41% ร่วงจากผู้ถือหุ้นใหญ่สุดมาอยู่ลำดับ 2 โดยมี "ศรุต ทับลอย" สลับลำดับขึ้นเบอร์ 1 แทนด้วยสัดส่วนคงที่ 7.7% โดยยังไม่เปลี่ยนอำนาจบริหารและนโยบายธุรกิจ

นายธนัช จุวิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (YGG) แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกรณี “ธนัช จุวิวัฒน์” ผู้ถือหุ้นใหญ่ขายหุ้นออกมาเมื่อวันที่ 2 - 4 ก.ค. 2567 ว่า เป็นการถูกบังคับขาย (Force Sell) ผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ส่งผลให้ นายธนัช จุวิวัฒน์ ซึ่งเคยเป็นผู้ถือหุ้นลำดับแรกของ YGG ณ ข้อมูลวันที่ 21 มีนาคม 2567 ที่จำนวน 247,679,026 หุ้น คิดเป็น 41.143% ของกิจการ ได้ลดลำดับเป็นที่ 2 ณ ข้อมูลวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 คงเหลือ 25,800,000 หุ้น คิดเป็น 4.286%

\"ศรุต\" ขึ้นเบอร์ 1 ผู้ถือหุ้น YGG แทน \"ธนัช\" ที่โดนฟอร์ซเซล

และยังส่งผลให้ นายศรุต ทับลอย ซึ่งเคยเป็นผู้ถือหุ้นลำดับ 2 ของ YGG ณ ข้อมูลวันที่ 21 มีนาคม 2567 ที่จำนวน  46,489,728 หุ้น คิดเป็น 7.723% ของกิจการ ซึ่งคงจำนวนหุ้นไว้เท่าเดิมได้กลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับแรก ณ ข้อมูลวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ถือครอง 46,489,728 หุ้น คิดเป็น 7.723%

\"ศรุต\" ขึ้นเบอร์ 1 ผู้ถือหุ้น YGG แทน \"ธนัช\" ที่โดนฟอร์ซเซล ทั้งนี้ หลังการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ดังกล่าว จะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมบริษัท นโยบายการดำเนินธุรกิจ โครงสร้างกรรมการและผู้บริหารแต่อย่างใด