หุ้น WHA โรบอทเทรดดิ้งมากสุด 43% มูลค่า 315 ล้านบาท

หุ้น WHA โรบอทเทรดดิ้งมากสุด 43% มูลค่า 315 ล้านบาท

หุ้นไทยปิดตลาดเย็น 20 มิ.ย.67 หุ้น WHA มีมูลค่าโปรแกรมเทรดดิ้งมากสุด 314.89 ล้านบาท หรือ 42.78% ด้านมูลค่าการซื้อ Program Trading รายวัน 17,652.67 ล้านบาท ขณะที่การขาย 18,249.33 ล้านบาท

หุ้นไทย ปิดตลาด 20 มิ.ย.67 พบความเคลื่อนไหว Program Trading รายวันมูลค่าการซื้อ 17,652.67     ล้านบาท การขาย 18,249.33 ล้านบาท เท่ากับขายสุทธิที่ 596.66 ล้านบาท ขณะที่ Non Program Trading มูลค่าการซื้อ อยู่ที่ 21,186.51 ล้านบาท การขายอยู่ที่ 20,589.84 ล้านบาท เท่ากับซื้อสุทธิที่ 596.66 ล้านบาท

โดย 5 อันดับแรกที่มีการ Program Trading รายวันมากสุด

1.WHA มูลค่า 314.89 ล้านบาท หรือ    42.78%
2.CRC มูลค่า 321.33 ล้านบาท หรือ    42.54%
3.NEX มูลค่า 104.93 ล้านบาท หรือ    22.12%
4.CFARM มูลค่า 3.75 ล้านบาท หรือ    7.13%
5.NRF มูลค่า 512,750 บาท หรือ 0.42%
 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA มีมูลค่าการซื้อขายทั้งสิ้น 739.12 ล้านบาท ราคาหุ้นปิดที่ 5.05 บาท ลดลง 0.30 บาท หรือ -5.61% ราคาต่ำสุด 4.98 บาท สูงสุด 5.35 บาท

หุ้น WHA โรบอทเทรดดิ้งมากสุด 43% มูลค่า 315 ล้านบาท