ตลท. เปิดลิสต์หุ้น 'ชอร์ตเซลล์' 24 มิ.ย. งัดใช้ Uptick Rule จำกัดขาชอร์ต

ตลท. เปิดลิสต์หุ้น 'ชอร์ตเซลล์' 24 มิ.ย. งัดใช้ Uptick Rule จำกัดขาชอร์ต

ตลท. ปรับเกณฑ์หุ้นชอร์ตเชลล์ชุดใหม่เปิดลิสต์รายชื่อ 24 มิ.ย. 67 ก่อนใช้ มาตรการ Uptick Rule 1 ก.ค. 67 คาดสกัดรายการชอร์ตลดลงไม่ได้ผลเตรียมมาตรการเข้ม Daily short limit

นาย รองรักษ์ พนาปวุฒิกุล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานกฎหมาย และหัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการองค์กร และกำกับองค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า มาตรการเพิ่ม Uptick Rule ทุกหลักทรัพย์หรือการขายชอร์ต (short) ที่ราคาสูงกว่าเริ่ม 1 ก.ค. นี้ ระบบการซื้อขายของตลท. มีความพร้อมและได้ทดสอบระบบกับทางโบรกเกอร์ส่วนใหญ่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนด ยกเว้นบางรายที่เป็นจำนวนน้อยยังไม่สามารถดำเนินการได้

ทางโบรกเกอร์ต้องบริหารจัดการลูกค้าเองโดยตรง ซึ่งหลังจากใช้มาตรการดังกล่าวแล้วจะมีการประเมินผลหากไม่สามารถชะลอการ short ได้การพิจาณามากาตรการเข้มข้น เช่น Daily short limit ต่อไป

 

ทั้งนี้การส่งคำสั่ง short จะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มนักลงทุนจะใช้ Uptick Rule ทุกหลักทรัพย์ ส่วนกลุ่มที่ 2 เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง หรือ Market Maker ที่ต้องขึ้นทะเบียนกับทาง ตลท. เท่านั้นจึงสามารถส่งคำสั่ง Short  เป็น Zero-plusTick หรือราคาเท่ากับหรือสูงกว่าราคาสูงกว่าได้

การดำเนินมาตรการแบ่งตามขั้นตอนด้วยการประกาศเกณฑ์ Short วันที่ 21 มิ.ย. นี้ กำหนดกรณี Non-SET 100 ต้องมีมาร์เก็ตแคปตั้งแต่ 5,000 - > 7,500 ล้านบาท และ Turnover Ratio เฉลี่ย 12 เดือน ท่ี 2% จากนั้นมีการประกาศรายชื่อกลุ่มหุ้นที่สามารถ short ได้ วันที่ 24 มิ.ย. ซึ่งมีเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ที่ใช้มาตรการUptick Rule จริง