KBANK ตั้ง บ.เคไคลเมท 1.5 ให้คำปรึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

KBANK ตั้ง บ.เคไคลเมท 1.5 ให้คำปรึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

แบงก์กสิกรไทย (KBANK) จัดตั้ง บ.เคไคลเมท 1.5 ให้บริการโปรแกรมการบริหารจัดการ ประมวลผลเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก และนำส่งข้อมูล ESG โดยถือหุ้น 100% ผ่าน บ.คอปฟิฟตี้ ทุนจด 5 ล้านบาท

นายจงรัก รัตนเพียร ผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย หรือ KBANK แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารกสิกรไทยมีมติเห็นชอบการจัดตั้ง บริษัท เคไคลเมท 1.5 จำกัด โดยธนาคารถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ผ่านบริษัท คอปฟิฟตี้ จำกัด
 

ทั้งนี้ บริษัท เคไคลเมท 1.5 จำกัด ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้อยู่ภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยแล้ว ซึ่งได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2567 

ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท (ชำระแล้ว 1,250,000 บาท) วัตถุประสงค์การจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจการให้บริการสนับสนุนกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย เกี่ยวกับโปรแกรมการบริหารจัดการ และการประมวลผลเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก และนำส่งข้อมูล ESG