PTTEP ลงทุน 10% แปลง Ghasha คาดปี 2573 กำลังผลิต 1,500 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน

PTTEP ลงทุน 10% แปลง Ghasha คาดปี 2573 กำลังผลิต 1,500 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน

บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) ในสัญญาซื้อขายเพื่อเข้าซื้อสัดส่วนการลงทุน 10% ในแปลงสัมปทาน Ghasha สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยมีผลสมบูรณ์ 11 มิ.ย. 67 คาดภายในปี 2573 มีกำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติกว่า 1,500 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567 บริษัท PTTEP MENA Limited (PTTEP MENA) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย (Sale and Purchase Agreement) เพื่อเข้าซื้อสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 10 ในแปลงสัมปทาน Ghasha สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จากบริษัท Wintershall Dea Middle East GmbH

ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายแล้วเสร็จ และได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องแล้ว การเข้าซื้อสัดส่วนดังกล่าวจึงมีผลสมบูรณ์ในวันที่ 11 มิถุนายน 2567

แปลงสัมปทาน Ghasha เป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ตั้งอยู่นอกชายฝั่งทะเลในเขตน้ำตื้นทางตะวันตกของเมืองอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยมีบริษัท Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) เป็นผู้ดำเนินการ 

ประกอบด้วยแหล่งปิโตรเลียมทั้งสิ้น 9 แหล่งที่บางส่วนมีการค้นพบศักยภาพปิโตรเลียมแล้ว และอยู่ระหว่างการพัฒนาซึ่งจะสามารถเพิ่มปริมาณสำรองให้กับบริษัทได้ทันทีโดยคาดว่าภายในปี 2573 จะมีกำลังการผลิตก๊าซฯ มากกว่า 1,500 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 

โครงการนี้จะช่วยสนับสนุนความต้องการก๊าซฯ เพื่อการใช้ภายในประเทศ รวมถึงแผนการขยายการส่งออกก๊าซฯ ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นอกจากนั้น การพัฒนาแหล่ง Hail และ Ghasha มีเป้าหมายในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์จากการดำเนินงานอีกด้วย

 

 


พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์