JKN เผยแผน 5 ปีเคลียร์หนี้หุ้นกู้ 5 พันล้าน จ่ายเต็ม 100% พร้อมดอกเบี้ย 1.7%

JKN เผยแผน 5 ปีเคลียร์หนี้หุ้นกู้ 5 พันล้าน จ่ายเต็ม 100% พร้อมดอกเบี้ย 1.7%

"แอน จักรพงษ์" เผยแนวทางชำระหนี้เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้ บมจ. เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป (JKN) ตั้งเป้าคืนเงินต้น 50% ใน 4 ปี ที่เหลือ 50% จ่ายคืนทั้งหมดปีที่ 5 พร้อมดอกเบี้ย 1.7% ต่อปี คาดงวดแรกเริ่มจ่ายปี 68 ด้าน "ราอูล โรชา คานตู" มหาเศรษฐีลาตินอเมริกา อัดฉีดสภาพคล่อง 1,750 ล้านบาท

คุณจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKN เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีความตั้งใจที่ต้องการแก้ไขปัญหาการผิดนัดชำระหนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย 

ตั้งเป้าหมายภายใน 5 ปีจะสามารถชำระหนี้ได้ครบ 100% พร้อมจ่ายดอกเบี้ยในอัตรา 1.7% ต่อปี ซึ่ง 4 ปีแรกจะจ่ายคืนเงินต้นคิดเป็น 50% ของหนี้หุ้นกู้ทั้งหมด 3,378.37 ล้านบาท 

แบ่งเป็นปีแรก จ่าย 338 ล้านบาท คิดเป็น 10% ปีที่สอง จ่าย 350 ล้านบาท คิดเป็น 10.4% ปีที่สาม จ่าย 450 ล้านบาท คิดเป็น 13.3% และปีที่สี่จ่าย 550 ล้านบาท คิดเป็น 16.3% ส่วนปีที่ 5 จะจ่ายส่วนที่เหลืออีก 1,690.37 ล้านบาท คิดเป็น 50% 

โดยแผนการชำระหนี้ดังกล่าวคาดเริ่มชำระได้ภายในไตรมาส 2/2568 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ JKN พร้อมนำเสนอแผนฟื้นฟูกิจการและแนวทางการสร้างรายได้จากการดำเนินงานเพื่อพลิกฟื้นธุรกิจ หาก JKN ได้รับความเห็นชอบให้บริษัทเป็นผู้จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการเพื่อนำเงินมาชำระคืนแก่เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้ 

บริษัทมีความเชี่ยวชาญบริหารจัดการลิขสิทธิ์คอนเทนต์ ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินไม่มีตัวตนและเป็นลิขสิทธิ์ทางปัญญา ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจด้วยกลยุทธ์ 3C ได้แก่ Content Commerce Contest จากการถือลิขสิทธิ์ Content ที่เป็นแบรนด์ดังระดับโลก และต่อยอดไปสู่ธุรกิจ Commerce ที่จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค รวมถึง Contest กับการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์การประกวดนางงามจักรวาล

นอกจากนี้ 'คุณราอูล โรซา คานตู' นักธุรกิจชาวเม็กซิโก มหาเศรษฐีลาตินอเมริกา และเป็น Strategic Partner ให้ความสนใจต้องการเข้ามาลงทุนใน JKN เพราะเชื่อมั่นแนวทางการบริหารงานและประสบการณ์ในการทำธุรกิจจัดจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์มายาวนานกว่า 25 ปี และผลักดันให้ JKN เป็นผู้นำการจัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ในภูมิภาคอาเซียน 

โดยบริษัท เลกาซี่ โฮลดิ้ง กรุ๊ป (เม็กซิโก) จำกัด พร้อมใส่เงินลงทุนอีก 50 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1,750 ล้านบาท ให้แก่ JKN เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนกิจการและฟื้นฟูกิจการให้เป็นไปตามแผน และนำไปสู่การชำระหนี้เจ้าหนี้หุ้นกู้ทุกรายตามแผนงานที่วางไว้

"หากเราได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหนี้หุ้นกู้ให้เป็นผู้จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ มั่นใจว่าด้วยความเชี่ยวชาญในธุรกิจและมีพันธมิตรทางธุรกิจระดับโลกเพื่อร่วมกันทำงาน เพื่อฟื้นฟูกิจการและพลิกฟื้นธุรกิจให้กลับมาเข้มแข็งและสร้างการเติบโตเพื่อชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้หุ้นกู้ทุกรายตามระยะเวลาที่กำหนดไว้" คุณจักรพงษ์ กล่าว

ทั้งนี้บริษัทได้จัดส่งเอกสารหนังสือมอบอำนาจให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายเพื่อเลือก JKN เป็นผู้จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ เพื่อตอบกลับแล้วส่งเอกสารมายังบริษัทภายในวันที่ 19 มิ.ย. 2567 พร้อมเปิดช่องทางให้เจ้าหนี้หุ้นกู้ได้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผ่านทางทีมงาน Contact Center ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท