NEX ลงนามพันมิตรจีน Dayun รุกตลาดรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กในไทย หวังขายต่ำ 4.9 แสน

NEX ลงนามพันมิตรจีน Dayun รุกตลาดรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กในไทย หวังขายต่ำ 4.9 แสน

บมจ.เน็กซ์ พอยท์ (NEX) ลงนามสัญญาร่วมพัฒนาในเชิงกลยุทธ์กับ Dayun Automobile Co., Ltd. เพื่อผลิตและประกอบรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กในประเทศไทย แต่เบื้องต้นจะนำเข้ารถยนต์ขนาดเล็กรุ่น Yuehu มาชิมลางตลาดก่อน พร้อมเตรียมขอการสนับสนุนจากรัฐบาลหวังขายต่ำกว่า 490,000 บาท

นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) (NEX) แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2567 บริษัทฯ และ Dayun Automobile Co., Ltd. (Dayun) ได้ร่วมกันลงนามสัญญาร่วมพัฒนาในเชิงกลยุทธ์เพื่อผลิต และประกอบรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กในประเทศไทย (Strategic Cooperation Agreement หรือ SCA) 

โดยขั้นต้นบริษัทฯ จะนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กรุ่น Yuehu เพื่อจัดจำหน่าย และศึกษาตลาดร่วมกัน เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตและประกอบรถยนต์ดังกล่าวในประเทศไทยให้เป็นฐานในการผลิตสำหรับพวงมาลัยขวาในลำดับถัดไป

การลงนามใน SCA นี้เป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ และเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของภาครัฐที่มุ่งเน้นสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อลดการปล่อยคาร์บอน ตามการประชุม COP27 ที่ประเทศไทยได้ประกาศเจตนารมณ์โดยตั้งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral)  

โดยปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อขอการสนับสนุนของรัฐผ่านมาตรการ EV 3.5 เพิ่มเติม เพื่อให้สามารถจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก Yuehu ได้ในราคาที่ต่ำกว่า 490,000 บาท มุ่งเน้นการทำตลาดในกลุ่ม Eco Car ซึ่งมียอดจดทะเบียนประมาณ 100,000 คันต่อปี ทั้งนี้หากมีการศึกษารายละเอียดในการลงทุนพร้อมทั้งมีความชัดเจนในรายละเอียดเพิ่มเติม จะดำเนินการขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป

DAYUN Automobile Co.,Ltd. ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจเมืองยุ่นเฉิง มณฑลซานซี ประเทศจีน มีทุนจดทะเบียน มูลค่า 850 ล้านหยวน เป็นบริษัทเอกชนรายใหญ่ ของประเทศจีน มีความเชี่ยวชาญในการผลิต รถบรรทุกขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวมทั้งยานยนต์ไฟฟ้า มีความพร้อมในด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) งานขายและงานบริการที่เป็นมาตรฐาน มีเครือข่ายจัดจำหน่าย และบริการหลังการขายครอบคลุมทั่วประเทศจีน และในหลายประเทศทั่วโลก